Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Flydelag på gyllebeholdere

Det er et lovmæssigt krav, at beholdere for flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse skal være forsynet med fast overdækning eller tæt overdækning.

Fast overdækning kan være et telt, en flydedug eller et betonlåg.

Tæt overdækning kan være et lag af snittet halm, lecanødder eller lign.

Overdækningen skal dække hele beholderen og være tæt. Dog kan det accepteres, at der ved indløbet er op til 3 m² uden tæt flydelag.

Anvendes tæt overdækning, skal det være sammenhængende samt have en tør overflade (i tørvejr).

Den skal desuden være stabil i forbindelse med blæst og kraftigt nedbør.

Det er lovpligtigt at føre logbog over flydelaget for alle gyllebeholdere uden fast overdækning. Læs mere her:

Første gang kommunen konstaterer utilstrækkeligt flydelag på en gyllebeholder, gives en skriftlig indskærpelse om at få flydelaget etableret og vedligeholdt.

Hvis der derefter igen konstateres utilstrækkeligt flydelag, inden for en periode på 3 år, så skal kommunen påbyde, at der etableres fast overdækning.

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00