Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Sagsbehandlingsfrister; Børn og Unge

Dagtilbudsloven

EMNE

FRIST

LOVGIVNING

BEMÆRKNINGER

Fritagelse fra et sundt måltid

Hvert 2. år

 

Dagtilbudsloven § 16a

Deltidsplads ved barsel

1 uge

Dagtilbudsloven § 27b

Ansøgning om socialpædagogisk friplads i dagtilbud, klub, SFO

2 uger

Dagtilbudsloven § 43

Ansøgning om Økonomisk friplads i dagtilbud, Klub, SFO

1 uge

Dagtilbudsloven § 44

SFO Søskendetilskud og fripladstilskud

1 uge

Dagtilbudsloven §§ 63 og 63a

Friplads og søskendetilskud

1 uge

Dagtilbudsloven § 76

Tilskud til forældre der vælger privat pasning

2 uger

Dagtilbudsloven § 80

Søskendetilskud efter ansøgning

1 uger

Dagtilbudsloven § 85

Kombinationsstilskud

2 uger

Dagtilbudsloven § 85a

Tilskud til pasning af egne børn

8 uger

Dagtilbudsloven § 86

Folkeskoleloven

EMNE

FRIST

LOVGIVNING

BEMÆRKNINGER

Klage over mobning

10 hverdage

Folkeskoleloven § 45

Til udarbejdelse af handleplan

Skolelederens afgørelse i forbindelse med ro og orden bekendtgørelsen

Straks

Folkeskoleloven §§ 44-45

Serviceloven

EMNE

FRIST

LOVGIVNING

BEMÆRKNINGER

Rådgivning og forebyggende indsats

Op til 4 måneder

Serviceloven § 11 stk. 1-3 og 7

Rådgivning ydes via Familiehuset i åben anonym rådgivning eller via henvendelse til modtagelsen. Der er generelt ikke ventetid på rådgivning

Økonomisk støtte

4 uger

Serviceloven § 11 stk. 4 og 6

Særlig rådgivning til familier med handicap

3 måneder

Serviceloven § 11 stk. 8

Lovbestemt frist. I Nordfyns Kommune sker rådgivningen umiddelbart efter, at barnet er målgruppevurderet, via Familiehuset, som sagsbehandler tager kontakt til på familiens vegne.

VISO for børn og Unge

4 uger

Serviceloven § 13

Særlige dagtilbud

2 måneder

Serviceloven § 32

Hjemmetræning

6 måneder

Serviceloven § 32a

Det forudsætter, at borger ikke er vurderet i målgruppen. Ellers er behandlingstiden ca. 8 uger.

Børnepasningsorlov, tilskud

6 måneder

Serviceloven § 39

Det forudsætter, at borger ikke er vurderet i målgruppen. Ellers er behandlingstiden ca. 8 uger.

Særligt supplerende tilskud, enlige

6 måneder

Serviceloven § 40

Det forudsætter, at borger ikke er vurderet i målgruppen. Ellers er behandlingstiden ca. 8 uger.

Merudgifter

6 måneder

Serviceloven § 41

Det forudsætter, at borger ikke er vurderet i målgruppen. Ellers er behandlingstiden ca. 8 uger.

Tabt arbejdsfortjeneste

6 måneder

Serviceloven § 42

Det forudsætter, at borger ikke er vurderet i målgruppen. Ellers er behandlingstiden ca. 8 uger.

Aflastning og afløsning Jf. §§ 83, 84, stk. 1 og 86, stk. 2 gælder også

6 måneder

Serviceloven § 44

Personlig hjælp og ledsagelse

3 måneder

Serviceloven § 45

Børnefaglig undersøgelse

4 måneder

Serviceloven § 50

Lovbestemt krav

Børnefaglig undersøgelse, særlige forhold

2 måneder

Serviceloven § 51

Foranstaltninger

6 måneder

Serviceloven § 52

Det forudsætter, at borger ikke er vurderet i målgruppen

Økonomisk støtte

6 måneder

Serviceloven § 52a

Det forudsætter, at borger ikke er vurderet i målgruppen

Støtteperson

4 måneder

Serviceloven § 54

Godkendelse af netværksplejefamilie

6 måneder

Serviceloven § 66b

Anmodning om hjemgivelse af anbragte børn

6 måneder

Serviceloven § 68

Lovbestemt krav

Efterværn

6 måneder

Serviceloven § 76

Vurdering af underretning

24 timer

Serviceloven § 155, stk. 2

Lovbestemt krav

Kvittering for underretning

6 hverdage

Serviceloven § 155b

Lovbestemt krav