Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Klimatilpasningsplan

Klimaet ændrer sig, og vi får vi mere vand fra oven og fra neden, og mere vand i åer, fjord og hav. Herunder kan du læse om kommunens planer for klimatilpasning.

Den 9. august 2021 kom IPCC med den 6. klimarapport, som fastslår, at hvis vi skal mindskes temperaturstigningen og effekter deraf, så har vi rigtig travlt. Der er mange dystre forudsigelse i denne nye rapport.

Derfor er klimatilpasning en nødvendig opgave.

Klimatilpasningsplanen er et værdifuldt redskab til den kommunale planlægning og prioritering af ressourcer til f.eks. investering i kystbeskyttelse, spildevandsløsninger eller vandløbsrestaureringsprojekter med klima som hovedformål. Klimatilpasningsplanen tager udgangspunkt i IPCC’s 5. klimarapport, da delrapporterne til 6. klimarapport fortsat mangler.

Klimatilpasning handler om oversvømmelse fra hav, nedbør og vandløb. Klimatilpasning kræver langsigtet planlægning for at sikre, at vi bruger midlerne målrettet, omkostningseffektivt og tilgodeser samfundet bredt, i de valgte klimatiltag.

I Klimatilpasningsplan 2021 fremgår en konkret prioritering af indsats og omfang for at sikre kommunens borgere og erhvervsliv bedst muligt ud fra den fare for oversvømmelse, som foreligger.

Alle data i Klimatilpasningsplanen bygger på nationale tilgængelige data. De kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside, som hedder www.klimatilpasning.dk

Bemærk: Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk .

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00