Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Uønskede vilde og herreløse katte

Nordfyns Kommune har en aftale med kattens Værn om indfangning af uønskede vilde og herreløse katte

Ordningen omfatter kun vilde og herreløse katte. Bærer katten halsbånd med oplysning om ejer, har den øremærke eller er den chippet, hører den ikke ind under denne ordning. Oplever man gener fra tamme katte, må man kontakte ejeren for at finde en løsning. Hvis katten er øremærket eller chippet, kan den lokale dyrlæge være behjælpelig med at finde frem til ejeren af katten.

Synligt syge eller tilskadekomne katte, der indfanges, aflives på stedet. Katte der ikke kan indgå i en genudsætningsaftale eller videreformidles, aflives ligeledes i henhold til bekendtgørelsen om ”Indfangning og aflivning af herreløse katte”. Hvis katten er sygdomsfri og vurderes egnet til at blive genudsat, kan man indgå en aftale med Kattens Værn om genudsætning i indfangningsområdet. Omkostninger til genudsætning (undersøgelse ved dyrlæge m.m.) er ikke kommunens ansvar og påhviler derfor borgeren, der måtte ønske katten genudsat.

Oplever du problemer med vilde og herreløse katte, skal du kontakte:

Kattens Værn
Sandager 11
2605 Brøndby

Telefon:
Mandag - Torsdag: kl. 10.00 - 15.00
Fredag kl. 10.00 - 14.00

Tlf.: 38 88 12 00 lokal 1

E-mail: kv@kattens-vaern.dk
Hjemmeside: www.kattens-vaern.dk

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00