Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Vådområde ved Nymarksvej

I 2022 har Nordfyns Kommune fået tilsagn af Landbrugsstyrelsen til at udarbejdet en forundersøgelse af et vådområde ved Nymarksvej

Formålet med projektet er at reducere udvaskningen af kvælstof, som tilføres vandløbet og som i sidste ende påvirker vore sårbare kystvande. Området afvander til Lillebælt, som er et sårbart kystområde. Dræn og grøfter skal fritlægges og blokeres, så der dannes et sjapvandsområde.

Faktaboks

Antal hektar: 3,87
Antal lodsejere: 1
Årlig kvælstofomsætning: 0,375 ton

Projektet er støttet af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne. I kan læse mere her.

Logo: Den Europæiske Landbrugsfond, for Udvikling af Landdistrikterne samt for Miljø- og Fødevareministeriet.

Vådområde ved Nymarksvej - undersøgelsesområde

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00