Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Lægdommere (domsmænd og nævninge)

Hvert fjerde år indstiller Nordfyns Kommune lægdommere (domsmænd og nævninge). Du kan nu søge om optagelse på Grundlisten.

Vi søger borgere, der skal virke som lægdommere i perioden 1. januar 2024 til 31. december 2027. Ansøgningsfristen udløber den 19. februar 2023.

Hvis du er på nuværende Grundliste, og gerne vil fortsætte, skal du søge igen.

Et udvalg vælger de personer, der kommer på det, man kalder Grundlisten. Listen skal afspejle, hvordan befolkningen er sammensat. Det hensyn kan få betydning for, hvem der bliver udtaget, hvis flere er interesserede.

I Nordfyns Kommune er der særligt behov for personer under 30 år og personer med anden etnisk herkomst end dansk, hvorfor særligt disse persongrupper opfordres til at søge om optagelse på Grundlisten.

Det er Østre Landsret, der laver nævninge- og domsmandslister. Det sker ved lodtrækning blandt de personer, kommunerne indstiller.

Personer fra Nordfyns Kommunes Grundliste fungerer typisk som lægdommere ved by- og landsretten i Odense.

Læs mere på Domstolenes hjemmeside.

Information om lægdommere

Kontakt Strategi og Politik

Strategi og Politik
Bogense Rådhus
Østergade 23
5400 Bogense
Telefontid

Mandag-Onsdag

9.00 - 15.00

Torsdag

9.00 - 17.00

Fredag

9.00 - 13.00