Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Anmeldelse af jordflytning

Skal du flytte forurenet jord, skal dette anmeldes til kommunen

Skal du flytte følgende jordtyper, skal jorden anmeldes til kommunen før den kan flyttes, medmindre der er tale om mindre end 1 m³:

  • Forurenet jord

  • Jord fra kortlagt ejendom eller del af kortlagt ejendom (V1 og V2)

  • Jord fra offentlig vej

  • Jord fra et godkendt modtageanlæg for jord

  • Jord fra områdeklassificerede områder (læs mere) og andre lettere forurenede områder

Hvis den samlede jordmængde er mindre end 1 m³ jord kan private husstande benytte genbrugsstationerne uden anmeldelse.

Virksomheder kan ikke benytte genbrugsstationerne men skal derimod anmelde jordflytningen på et modtageanlæg, hvis jordmængden er over 1 m³.

Jordflytningsgebyr

Kommunerne skal, jf. §18, stk. 5 i Bekendtgørelse nr. 2097 af 14/12-2020 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., opkræve en takst for erhvervsmæssig jordflytning.

Med bekendtgørelsen erstattes det generelle gebyr for jordflytning, som opkræves for alle ejendomme over ejendomsskatten for erhverv med en brugerbetaling for den konkrete jordflytning.

Gebyret er differentieret ift. tidsforbruget for den enkelte jordflytning. Der afregnes pr. påbegyndt 15 min. sagsbehandling. Fakturering afregnes med ¼ timepris.

Timetaksten er 541,00kr.

FAQ om jordflytning

Kort over Nordfyn

Leder du efter en lokalplan? Find den og masser af anden information på KortInfo.

Link til KortInfo
Link til Danmarks Miljøportal, data om miljøet i Danmark

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00