Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Vores kerneopgave

Kerneopgaverne er en del af de styrings- og ledelsesredskaber, vi anvender i Nordfyns Kommune.

I Nordfyns Kommune ønsker vi at skabe de bedste rammer for borgere, virksomheder og foreninger, samt for kommunens ansatte. Én måde at skabe disse gode rammer, er at arbejde kontinuerligt med at kende og forstå sin kerneopgave. Når vi kender vores kerneopgave, så har vi en fælles forståelse af hvad vi hver især bidrager til, med hver vores faglighed, for at skabe værdi for og med borgerne i Nordfyns Kommune.

Kerneopgaverne i hver vores områder er naturligvis en del af noget større.

Billedet her illustrerer de sammenhænge som kerneopgaverne er en del af.

Vision: Fælles veje til ny velfærd

  • Fællesskab driver udvikling
  • Frihed skaber rum
  • Forskellighed åbner muligheder

Nordfyns Kommunes fælles kerneopgave

I Nordfyns Kommune understøtter vi alle i at lykkes og have modet til at være en aktiv del af et bæredygtigt fællesskab.

Kerneopgaver på direktørområder

Social og Arbejdsmarked

Vi fremmer den enkeltes muligheder for selv at leve et selvstændigt liv.

Børn og Unge

Alle udvikler sig, trives og lærer mest muligt i forpligtende fællesskaber.

Teknik, Erhverv og Kultur

Sammen skaber vi de bedst mulige rammer for det gode liv - med den enkelte og for fællesskabet.

Stabene

Sammen kvalificerer, udfordrer og koordinerer vi en tværgående sammenhæng mellem politiske mål, organisation og effekt for borgerne.

Kontakt Strategi og Politik

Strategi og Politik
Bogense Rådhus
Østergade 23
5400 Bogense
Telefontid

Mandag-Onsdag

9.00 - 15.00

Torsdag

9.00 - 17.00

Fredag

9.00 - 13.00