Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Merudgifter

Lov om social service giver mulighed for, at få dækket nødvendige merudgifter som følge af varigt nedsat funktionsevne.

Selvbetjening

Ansøgning merudgifter

Gå til selvbetjening

Merudgifter

For at være omfattet af målgruppen til dækning af nødvendige merudgifter skal følgende tre kriterier være opfyldt:

  • Varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

  • Du skal være mellem 18 år og folkepensionsalderen

  • Der skal ofte være iværksat ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger.

Først når alle tre kriterier er opfyldt, er man omfattet af målgruppen.

Hvis du er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003, er du kun berettiget til dækning af merudgifter, hvis du er bevilget kontanttilskud efter Lov om social service § 95 eller borgerstyret personlig assistance (tidligere kaldet hjælperordning) efter § 96.

Hvordan måler man merudgiften

Merudgiftsydelsen udmåles ud fra størrelsen af den enkeltes ansøgers sandsynliggjorte, nødvendige merudgifter som følge af funktionsnedsættelsen. Merudgifterne skal samlet være på mindst 6.888 kr. (2022 takst) om året.

Hvilke merudgifter får man tilskud til

Det er ikke muligt at lave en udtømmende liste over, hvilke merudgifter der kan ydes hjælp til, men f.eks. egenbetaling til medicin, befordring, handicaprettede kurser, beklædning, daglige håndsrækninger m.v.

Ønsker du at søge om merudgiftsydelse – benyt ovenstående selvbetjeningsløsning

Voksen Myndighed

Voksen Myndighed
Vesterled 8
5471 Søndersø

Dag

Telefontid

Mandag

09.00-11.00

Tirsdag

09.00-11.00

Onsdag

Lukket

Torsdag

14.00-16.00

Fredag

09.00-11.00