Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Merudgifter

Lov om social service giver mulighed for, at få dækket nødvendige merudgifter som følge af varigt nedsat funktionsevne.

Selvbetjening

  • Ansøgning merudgifter

    # Sundhed og sygdom

Merudgifter

For at være omfattet af målgruppen til dækning af nødvendige merudgifter skal følgende tre kriterier være opfyldt:

  • Varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

  • Du skal være mellem 18 år og folkepensionsalderen

  • Der skal ofte være iværksat ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger.

Først når alle tre kriterier er opfyldt, er man omfattet af målgruppen.

Hvis du er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003, er du kun berettiget til dækning af merudgifter, hvis du er bevilget kontanttilskud efter Lov om social service § 95 eller borgerstyret personlig assistance (tidligere kaldet hjælperordning) efter § 96.

Hvordan måler man merudgiften

Merudgiftsydelsen udmåles ud fra størrelsen af den enkeltes ansøgers sandsynliggjorte, nødvendige merudgifter som følge af funktionsnedsættelsen. Merudgifterne skal samlet være på mindst 6.804 kr. (2021 takst) om året.

Hvilke merudgifter får man tilskud til

Det er ikke muligt at lave en udtømmende liste over, hvilke merudgifter der kan ydes hjælp til, men f.eks. egenbetaling til medicin, befordring, handicaprettede kurser, beklædning, daglige håndsrækninger m.v.

Ønsker du at søge om merudgiftsydelse – benyt ovenstående selvbetjeningsløsning

Nordfyns Kommunes kvalitetsstandarder

Myndighed Handicap og psykiatri

Myndighed Handicap og Psykiatri
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Dag

Telefontid

Man, Tirs og Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00