Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Det Grønne Råd

Rådet har til formål at være forum for dialog og øget samarbejde mellem interesseorganisationer, erhvervsorganisationer, politikere og administrationen i Nordfyns Kommune.

Rådet skal endvidere kunne rådgive kommunen i forhold, som vedrører natur, miljø og rekreative interesser i Nordfyns kommune samt bidrage til en både offensiv og konstruktiv politik på natur- og området.

Teknik, Erhverv og Kultur fungerer som sekretariat for Det Grønne Råd.

Det Grønne Råds medlemmer

Navn

Forening

Formand: Frants Bernstorff-Gyldensteen

Dansk Skovforening

(Ubesat)

Dansk Cyklistforbund

Arne Vad

Fyns Familielandbrug

Per Arne Simonsen

Friluftsrådet

Rikke Molin

Naturvejlederforeningen i Danmark

Thorbjørn Stegelmann

Danmarks Jægerforbund

Kurt Holm

Dansk Ornitologisk Forening

Lars Iversen

Centrovice

Lars Langskov Nielsen

Nordfyns Erhverv og Turisme

Leo Jensen

Danmarks Naturfredningsforening

Ole Mogensen

Nordfyns Vandløbslaug

Steen Rasmussen

Bæredygtigt Landbrug

Carsten Nancke

Dansk Sportsfiskerforbund

Lars Stahl

Nordfyns Biavlerforening

Jakob Harrekilde Jensen

Naturstyrelsen

Medlemmer fra Nordfyns Kommune

Navn

Stilling

Anders Thingholm (C)

Formand for Teknik- og Miljøudvalget

Brian Lebæk (A)

Næstformand for Teknik- og Miljøudvalget

Anja Lund (V)

Formand for Erhvers-, Kultur- og Fritidsudvalget