Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Taxikørsel og førerkort

Taxiloven gælder for erhvervsmæssig persontransport i dansk indregistrerede biler, der er indrettet til transport af højst ni personer inklusive chaufføren.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen administrerer førerkort og udsteder tilladelser til taxikørsel, limousinekørsel og kørsel for offentlige myndigheder. Styrelsen har oprettet hjemmesiden www.taxilov.dk, som kan hjælpe med at give svar på de spørgsmål, som aktører i branchen, herunder chauffører, vognmænd, bestillingskontorer, kørselskontorer mv., har i forbindelse med den nye taxilov.

Hvad betyder den nye taxilov?

  • At antal tilladelser til taxikørsel gradvis forøges, og at der efter 2020 ikke længere vil være nogen begrænsninger på antallet af tilladelser, som kan udstedes.

  • At den geografiske binding på tilladelser ophæves

  • At det nu kun kræver én tilladelse til alle former for erhvervsmæssig persontransport

  • At taxi- og limousinekørsel fremover kan udføres i selskabsform

  • At tilladelse til at drive kørselskontor er landsdækkende

  • At der indføres et landsdækkende prisloft for taxikørsel

  • At der indføres nye tekniske krav til udstyr

  • At førerkort eller chaufførkort skal medbringes i bilen under kørslen og være anbragt synligt for passagererne

  •  At alle ansøgninger, der er sendt til kommunerne inden udgangen af 2017, bliver afgjort efter de gamle regler frem til den 1. marts 2018.

  • At Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er den myndighed, du skal kontakte vedrørende taxiområdet. Der gælder enkelte undtagelser, fx tilsyn med og udstedelse af erstatningsførerkort og -tilladelser udstedt iht. den gamle taxilovgivning.

Førerkort

Du skal bruge et førerkort for, at må køre taxi, limousine eller sygetransport.

Administration af førerkort er efter indførelse af den nye taxilov i januar 2018 overgået til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvor du kan henvende dig hvis du har spørgsmål vedr. førerkortet.

Befordring

Telefonåbningstid for kørselskontoret er Mandag til Fredag kl. 10 - kl. 12

Uden for dette tidsrum kan der sendes en mail til kørselskontoret på nedenstående E-mail.