Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Anlægspulje til borger- og landsbyinitiativer

Puljen understøtter Nordfyns Kommunes vision om at skabe et samlet og stærkt Nordfyn.

Anlægspulje til Borger- og Landsbyinitiativer

Gå til selvbetjening

Puljen er en anlægspulje, som understøtter det aktive medborgerskab og støtter anlægsprojekter i Nordfyns Kommune, der planlægges og iværksættes af kommunens borgere og som medvirker til en positiv udvikling af kommunen. Puljen skal være med til at understøtte de initiativer, der blev italesat på dialogmøderne med kommunens borgere i foråret 2019, hvor  fokus blandt andet var på en styrkelse af nærdemokratiet og borgernes medvirken til at sikre bæredygtige lokalområder.

Der lægges vægt på, at projekterne skaber gode fysiske rammer for et aktivt og meningsfuldt kultur- og fritidsliv for kommunens borgere. Projekterne skal være konkrete og hurtigt kunne omsættes til virkelighed. Puljen anses som et 'borgerbudget', der giver hurtig adgang til finansiering af den gode idé.

Puljen støtter ikke aktiviteter, rekvisitter eller driftsudgifter. I sammenhæng med et anlægsprojekt kan den støtte mindre indkøb af inventar.

Der er ansøgningsfrist til puljen 15. november (bevilling til året efter) og 15. maj. Hvis der resterer midler efter ansøgningsrunden i maj, så behandles eventuelle ansøgninger løbende. Ansøgningsfristerne, samt dato for møderne, hvor ansøgningerne behandles, fremgår nedenfor. Der gives svar på ansøgningen i de nærmeste dage efter mødets afholdelse.

Alle foreninger, der modtager tilskud fra puljer under Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget, forpligtes til at deltage aktivt i den årlige fejring af kultur- og fritidsområdet.

Godkendt i Erhvervs, Kultur- og Fritidsudvalget den 16. januar 2020.

Ansøgningsfrister 2022/2023

For projekter, der afsluttes i 2023

Ansøgningsfrist 

Mødets afholdelse

15. november 2022

12. januar 2023

15. maj 2023

8. juni 2023

Kultur & Fritid
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09:00-15.00

Tirsdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-17.00

Fredag

09.00-13.00