Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Anlægspulje til borger- og landsbyinitiativer

Puljens formål er at udvikle lokale fristeder til glæde for lokalbefolkningen og/eller for naturen.

Anlægspulje til Borger- og Landsbyinitiativer

Gå til selvbetjening

Puljens formål er at udvikle lokale fristeder til glæde for lokalbefolkningen og/eller for naturen. Puljen understøtter Nordfyns Kommunes vision om at skabe fælles veje til ny velfærd ved at støtte projekter, der skaber fysiske oaser, og som bidrager med nye veje til bæredygtige løsninger og fællesskaber samt værner om og styrker vores natur. Derudover støtter puljen projekter, der understøtter brandingindsatsen Fri.Luft.Liv. eller den nordfynske klimavision Green Steps.

Puljen er en anlægspulje, som understøtter det aktive medborgerskab og støtter anlægsprojekter i Nordfyns Kommune, der planlægges og iværksættes af kommunens borgere og som medvirker til en positiv udvikling af kommunen. Et anlæg kan være fx en naturlegeplads eller sportsbane, men også fx etablering af vilde blomsterbede og kvashegn, forskønnelse af et bytorv eller andre former for anlæg, der ikke konkret kan bygges.

Der lægges vægt på, at projekterne skaber gode fysiske rammer for et aktivt og meningsfuldt kultur- og fritidsliv for kommunens borgere.

Puljen prioriterer projekter:

  • der er forankret uden for de fire største byer (om end også projekter i byerne kan søge og opnå tilskud).

  • fra ansøgere, der ikke tidligere har opnået støtte fra puljen.

  • med medfinansiering (økonomisk og/eller i form af frivillige arbejdstimer) fra ansøger.

  • der omhandler eller inkluderer forbedring af naturen, fx med fokus på biodiversitet eller naturformidling.

  • der understøtter den nordfynske klimavision Green Steps, og der fx indtænker CO2-reduktion, fx i form af projektets eget CO2-aftryk og/eller tiltag, der reducerer CO2-udledning.

Tilskud til anlægsprojekter forudsætter, at de ligger naturligt i forhold til offentlighedens adgang og/eller offentlige arealer.

Der er én ansøgningsfrist årligt. Fristen er den 15. januar (bevilling til indeværende og efterfølgende år). Puljen uddeles i forbindelse med Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets møde i marts.

Hvis der resterer midler efter ansøgningsrunden i marts, så behandles eventuelle ansøgninger løbende. Ansøgningsfristen, samt dato for møderne, hvor ansøgningerne behandles, fremgår nedenfor. Der gives svar på ansøgningen i de nærmeste dage efter mødets afholdelse.

Der forventes at være 1.442.000 kr. i puljen i 2024.

Godkendt i Erhvervs, Kultur- og Fritidsudvalget december 2023.

Ansøgningsfrister 2023/2024

Ansøgningsfrist 

Mødets afholdelse

15. november 2023

11. januar 2024

15. januar 2024

9. marts 2024

Kultur & Fritid
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09:00-15.00

Tirsdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-17.00

Fredag

09.00-13.00