Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Anlægspulje til borger- og landsbyinitiativer

Puljens formål er at udvikle lokale fristeder til glæde for lokalbefolkningen og/eller for naturen.

Anlægspulje til Borger- og Landsbyinitiativer

Gå til selvbetjening

Puljen understøtter Nordfyns Kommunes vision om at skabe fælles veje til ny velfærd ved at støtte projekter, der skaber fysiske oaser, og som bidrager med nye veje til bæredygtige løsninger og fællesskaber samt værner om og styrker vores natur. Derudover støtter puljen projekter, der understøtter brandingindsatsen Fri.Luft.Liv.

Puljen er en anlægspulje, som understøtter det aktive medborgerskab og støtter anlægsprojekter i Nordfyns Kommune, der planlægges og iværksættes af kommunens borgere og som medvirker til en positiv udvikling af kommunen. Et anlæg kan være fx en naturlegeplads eller sportsbane, men også fx etablering af vilde blomsterbede og kvashegn, forskønnelse af et bytorv eller andre former for anlæg, der ikke konkret kan bygges.

Der lægges vægt på, at projekterne skaber gode fysiske rammer for et aktivt og meningsfuldt kultur- og fritidsliv for kommunens borgere.

Projekterne skal være konkrete og hurtigt kunne omsættes til virkelighed. Puljen anses som et 'borgerbudget', der giver hurtig adgang til finansiering af den gode idé.

Puljen prioriterer projekter:

  • der er forankret uden for de fire største byer.

  • fra ansøgere, der ikke tidligere har opnået støtte fra puljen.

  • med medfinansiering (økonomisk og/eller i form af frivillige arbejdstimer) fra ansøger.

  • der omhandler eller inkluderer forbedring af naturen, fx med fokus på biodiversitet eller naturformidling.

  • der indtænker CO2-reduktion, fx i form af projektets eget CO2-aftryk og/eller tiltag der reducerer CO2-udledning.

Puljen støtter ikke aktiviteter, rekvisitter eller driftsudgifter. I sammenhæng med et anlægsprojekt kan den støtte mindre indkøb af inventar.

Det er en forudsætning for at opnå tilskud, at der er opbakning fra lokalrådet, borgerforeningen eller en anden tilsvarende lokalforankret gruppe. 

Tilskud til anlægsprojekter forudsætter, at de ligger naturligt i forhold til offentlighedens adgang og/eller offentlige arealer.

Professionelle organisationer og institutioner, som allerede har et skattefinansieret og lignende budget, skal selv bidrage til finansieringen af projektet.

Landdistriktsrådet vurderer og indstiller ansøgningerne. Projekter, der omhandler eller inkluderer naturbedring, vil ligeledes blive vurderet af kommunens tovholder på Vildere Nordfyn-indsatsen.

Der er ansøgningsfrist til puljen 15. november (bevilling til året efter) og 15. maj. Hvis der resterer midler efter ansøgningsrunden i maj, så behandles eventuelle ansøgninger løbende. Ansøgningsfristerne, samt dato for møderne, hvor ansøgningerne behandles, fremgår nedenfor. Der gives svar på ansøgningen i de nærmeste dage efter mødets afholdelse.

Alle foreninger, der modtager tilskud fra puljer under Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget, forpligtes til at deltage aktivt i den årlige fejring af kultur- og fritidsområdet.

Der forventes at være 1.442.000 kr. i puljen i 2024.

Godkendt i Erhvervs, Kultur- og Fritidsudvalget den 10. november 2022.

Ansøgningsfrister 2023/2024

Ansøgningsfrist 

Mødets afholdelse

15. november 2023

11. januar 2024

15. maj 2024

6. juni 2024

Kultur & Fritid
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09:00-15.00

Tirsdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-17.00

Fredag

09.00-13.00