Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Borgerrådgiver

Nordfyns Kommunes borgerrådgiver kan træde til som bindeled og formidler mellem dig som borger og os som kommunal organisation.

Borgerrådgiverens vigtigste opgave er at rådgive dig, så du opnår bedre indsigt i din sagsbehandling og sagens afgørelser - og får vejledning omkring dine handlemuligheder.

Det kan borgerrådgiveren hjælpe med

  • Bidrage til den gode dialog.
  • Rådgive om spørgsmål afledt af samarbejdet med kommunen.
  • Behandle henvendelser om utilfredshed.
  • Vejlede om klagemuligheder.
  • Hjælpe til at forstå en afgørelse mv.
  • Hjælpe med dialog/tilbyde mægling.
  • Viderebringe borgeres forslag til forbedringer i sagsbehandling og betjening.

Borgerrådgiveren er ansat under kommunalbestyrelsen og er en uafhængig funktion, som dels skal kunne se sagsbehandlingen ud fra borgerens perspektiv - og del skal samarbejde ind i administrationen om forbedringer.

Det hjælper borgerrådgiveren ikke med

Borgerrådgiveren er ikke en klageinstans og kan ikke træffe afgørelser eller ændre afgørelser, behandle forhold, som andre klageinstanser tager sig af, behandle spørgsmål om kommunens personale- og ansættelsesforhold eller behandle henvendelser om politiske beslutninger, f.eks. om serviceniveauet i kommunen. Borgerrådgiveren tager sig kun af sager, der er op til et år gamle.

Sådan kontakter du borgerrådgiveren

Borgerrådgiveren har faste arbejdsdage i Bibliotek og Borgerservice i hhv. Bogense, Otterup og Søndersø. Derudover kan møder finde sted på rådhusene, øvrige kommunal institutioner og i særlige tilfælde i private hjem.

Du kan tage kontakt til borgerrådgiveren ved personligt møde, telefon, mail eller via e-Boks. Personlige møder kan aftales på forhånd, så borgerrådgiveren har mulighed for at sætte sig ind i sagen før mødet. 

Borgerrådgiverens træffetider på Borgerservice

Uge 27
Ferie fra mandag til onsdag,
træffetid i Otterup torsdag kl. 15-17

Uge 28
Træffetid mandag kl. 14-16 Søndersø,
samt torsdag i Otterup kl. 15-17

Uge 29
Træffetid mandag kl. 14-16 i Bogense
Ferie torsdag og fredag

Uge 30
Ferie

Uge 31
Ferie

Uge 32
Træffetid torsdag i Otterup kl. 15-17

Borgerrådgiver

Ann Berit Jensen