Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Veterankoordinator

Vi har i Nordfyns Kommune en veterankoordinator, der fungerer som veteranernes indgang til Nordfyns Kommune.

Veterankoordinatoren kan hjælpe både veteraner og pårørende med en grundig vejledning og kontakt til relevante afdelinger i kommunen.

Veterankoordinatoren støtter og hjælper dig videre til rette tilbud.

Han kan f.eks. hjælpe med, at:

  • Være én indgang til kommunen for dig og dine pårørende og sikre et tæt samarbejde mellem kommunen og dig.
  • Koordinere og støtte i enkeltsager, hvor du har en sag i kommunen.
  • Være bisidder eller støtteperson for dig ved møder og lignende.
  • Opsøge veteraner i kommunen, som har særlige behov.
  • Yde åben rådgivning og vejledning til dig, dine pårørende og fagpersoner.
  • Samarbejde med relevante samarbejdspartnere om aktiviteter og tilbud for dig og din familie.
  • Formidle kontakt til det nationale veterancenter.
  • Kontakte støttenetværk for veteraner og pårørende.

Find Nordfyns Kommunes veteranpolitik

Veterankoordinator

Gitte Westergaard