Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Handicaprådet

Handicaprådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap.

Handicaprådet kan tage spørgsmål af generel karakter op til drøftelse og komme med forslag og initiativer.

Handicaprådets medlemmer

Navn

E-mail adresse

Formand: Vibeke Rasmussen

vib_ras@hotmail.com

Næstformand: Jane Yndgaard (O)

jany@nordfynskommune.dk

Marga Hansen

marga_hansen@hotmail.com

Bo Møller Hansen

boogwickie@mail.tele.dk

Conny Metzsch

cemetzsch@hotmail.com

Palle Andersen

nordfyn@bedrepsykiatri.dk

Brian Dybdahl Korsgaard (V)

bdk@nordfynskommune.dk

Bine Mathiasen (F)

bmathi@nordfynskommune.dk

Johnny Kristensen (A)

johkri@nordfynskommune.dk

Mødekalender 2024

Handicaprådet afholder alle møder kl. 16.15 på Tingstedet2, Søndersø Rådhus.

Mødedatoer er:

  • Mandag den 19. februar
  • Mandag den 15. april
  • Mandag den 10. juni
  • Mandag den 2. september
  • Mandag den 21. oktober
  • Mandag den 9. december

Kontaktperson

Myndighedskonsulent

Man, Tirs & Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00