Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Forundersøgelse af vandområdeplanprojekt i Margårds Mølle Å

I 2020 udførte Nordfyns Kommune en forundersøgelse for at belyse muligheden for at gennemføre en Vandområdeplanindsats i Margårds Mølle Å. Vandløbet er udpeget til en indsats i form af henholdsvis en udskiftning af vandløbsbunden og etablering af sandfang.

Projektet var en del af de danske Vandområdeplaner 2015-21 (indsats nr. ode_1.13_959, ode_1.13_960, ode_1.13_961 og ode_1.13_962) og blev derfor udført i overensstemmelse med EU’s Vandrammedirektiv. Disse er udarbejdet for at beskytte de danske kystvande, søer og vandløb, samt grundvandet.

Formålet med forundersøgelsen var at belyse evt. arealmæssige, tekniske, naturmæssige og økonomiske konsekvenser af projektets gennemførsel, samt at redegøre for de anlægstekniske muligheder for et projekt.

Læs forundersøgelsen med bilag herunder.

Som en del af de danske Vandområdeplaner 2015-21 er projektet støttet af Den Europæiske Union og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00