Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Priser for helårshuse

I Nordfyns Kommune betaler man for sin renovation efter hvor stor ens beholdere er og om spandene hentes ved boligens skel eller inde på grunden (standplads). Genbrugspladsgebyret er baseret på hvilken type bolig, man har.

Genbrugspladsgebyr

Type

2023

2024

Helårshus:

1.610,00

1.676,00

Sommerhus:

1.192,00

1.241,00

Lejlighed:

1.295,00

1.348,00

Værelse uden eget køkken:

 398,00

414,00

Renovation ved helårshuse

Grundpakken består af 3 spande:
240 L rumopdelt spand til Rest- og madaffald
240 L rumopdelt spand til pap/papir og plast/kartoner
240 L rumopdelt spand til Glas og metal

Grundpakke

Tømning

Pris i 2023 ved skelafhentning

Pris i 2023 ved standafhentning

Pris i 2024 ved skelafhentning

Pris i 2024 ved standafhentning

Grundpakke helårshus

Hver anden uge (uge tømning om sommeren)

Hver anden uge

Hver 8. uge

 

2.336,00

3.155,00

2.432,00

3.285,00

Grundpakke lejlighed

Hver anden uge (uge tømning om sommeren)

Hver anden uge

Hver 8. uge

2.102,00

2.921,00

2.189,00

3.042,00

Grundpakke værelse

Hver anden uge (uge tømning om sommeren)

Hver anden uge

Hver 8. uge

2.102,00

2.921,00

2.189,00

3.042,00

Regningen for renovation og genbrugspladsgebyr sendes altid til ejeren af boligen, og det er derfor kun ejeren, der kan bestille en større affaldsbeholder.

Ekstra beholdere

Prisen ligges oven i grundpakkens pris.
Tilkøb af containere vil fjerne tilsvarende rumopdelte spand.

Beholder

Tømning

Pris i 2023 

Pris i 2024

240 L rumopdelt spand til rest- og madaffald

Hver anden uge

1.250,00

1.302,00

240 L rumopdelt spand til pap/papir og plastik/kartoner

Hver anden uge

325,00

338,00

240 L rumopdelt spand til glas og metal

Hver 8. uge

88,00

92,00

400 L container til restaffald + 240 L spand til madaffald

Hver anden uge

Hver uge

2 gange om ugen

1.932,00

3.091,00

6.181,00

2.012,00

3.219,00

6.436,00

600 L container til restaffald + 240 L spand til madaffald

Hver anden uge

Hver uge

2 gange om ugen

3 gange om ugen

2.897,00

4.636,00

9.272,00

13.908,00

3.017,00

4.827,00

9.655,00

14.482,00

400 L container til pap og papir

1 gang om måneden

Hver anden uge

Hver uge

309,00

618,00

1.236,00

322,00

644,00

1.287,00

600 L container til pap og papir

1 gang om måneden

Hver anden uge

Hver uge

695,00

1.391,00

2.782,00

724,00

1.448,00

2.897,00

400 L container til plastik og kartoner

1 gang om måneden

Hver anden uge

Hver uge

309,00

618,00

1.236,00

322,00

644,00

1.287,00

400 L container til glas

Hver 8. uge

Hver 4. uge

Hver 2. uge

Hver uge

166,00

309,00

618,00

1.236,00

173,00

322,00

644,00

1.287,00

400 L container til metal

Hver 8. uge

Hver 4. uge

Hver 2. uge

Hver uge

166,00

309,00

618,00

1.236,00

173,00

322,00

644,00

1.287,00

240 L spand til haveaffald

Hver 4. uge

-

389,00

Standplads tillæg

Prisen er pr. enhed og ligges oven i grundpakken

Beholder

Tømning

Standplads tillæg i 2023

Standplads tillæg i 2024

240 L rumopdelt spand til rest- og madaffald

Hver anden uge

406,00

423,00

240 L rumopdelt spand pap/papir og plast/kartoner

Hver anden uge

325,00

338,00

240 L rumopdelt spand til glas og metal

Hver anden uge

88,00

92,00

400 L container til restaffald + 240 L spand til madaffald

Hver anden uge

Hver uge

2 gange om ugen 

812,00

1.300,00

2.600,00

846,00

1.354,00

2.708,00

600 L container til restaffald + 240 L spand til madaffald

Hver anden uge

Hver uge

2 gange om ugen 

3 gange om ugen

812,00

1.300,00

2.600,00

3.900,00

 

846,00

1.354,00

2.708,00

4.062,00

400 L container til pap og papir

1 gang om måneden 

Hver anden uge

Hver uge

163,00

325,00

650,00

170,00

338,00

677,00

600 L container til pap og papir

1 gang om måneden 

Hver anden uge

Hver uge

163,00

325,00

650,00

170,00

338,00

677,00

400 L container til plastik og kartoner

1 gang om måneden 

Hver anden uge

Hver uge

163,00

325,00

650,00

170,00

338,00

677,00

400 L container til glas

Hver 8. uge

Hver 4. uge

Hver 2. uge

Hver uge

88,00

163,00

325,00

650,00

92,00

170,00

338,00

677,00

400 L container til metal

Hver 8. uge

Hver 4. uge

Hver 2. uge

Hver uge

88,00

163,00

325,00

650,00

92,00

170,00

338,00

677,00

240 L spand til haveaffald

Hver 4. uge

-

176,00

Krav til stand plads

 •  Beholderen skal stå på et plant og fast underlag af f.eks. fliser, asfalt eller beton (Græs, sand, skærver, grus, jord og perlesten er ikke et kørefast underlag).
 • Der skal være et plant og kørefast underlag på adgangsvejen. Det kan f.eks. være fliser, asfalt eller beton. (Græs, sand, skærver, grus, jord og perlesten er ikke et kørefast underlag).
 • Der må ikke være trin på adgangsvejen, og vejen må højst stige eller falde med 10 %.
 • Den kørefaste adgangsvej må højst være 25 meter lang og mindst være 1,2 meter bred på det smalleste sted.
 • Tømning helt op til 40 m inde på grunden kan tilkøbes ved Genbrug og Renovation.
 • Havelåger skal kunne stå åbne af sig selv.
 • Frihøjden under udhæng og træer skal være mindst 2,1 meter.
 • Beholdere skal stå med håndtaget ud mod renovatøren, og der skal være frit omkring beholderen.
 • I vinterperioden skal adgangsvejen være ryddet for sne og gruset/saltet, hvis det er glat.

Opkrævning

 Opkrævninger for genbrugspladsgebyr og renovation udsendes 2 gange årligt:

 • Forfaldsdato 1. marts (for perioden 1.januar til 30. juni).
 • Forfaldsdato 1. september (for perioden 1. juli til 31. december).

Da der ikke er tale om betaling af et forbrug der varierer, udsendes der ikke nogen årsopgørelse ved årets slutning.

Opkrævningen udsendes til den, der pr. 1. januar er registreret som ejer i det offentlige ejendomsregister. Betalinger for affaldsordninger skal opkræves hos ejendommens ejer, og vi kan derfor ikke sende opkrævninger til lejere.
Da der er tale om faste beløb, udarbejdes der ikke flytteopgørelser ved ejerskifte. Det er op til køber og sælger at fordele det opkrævede beløb indbyrdes.

Vær opmærksom på, hvor du modtager din opkrævning.

 • Hvis du har tilmeldt betalingen til PBS-betalingsservice sker betaling automatisk. Du modtager ingen opkrævning, men kan se de opkrævede beløb på din betalingsoversigt.
 • Er du ikke tilmeldt automatisk betaling, vil opkrævningen blive sendt til din elektroniske postkasse som du kan se gennem E-boks eller Borger.dk
 • Hvis du er fritaget for at modtage elektronisk post vil opkrævningen komme til dig med almindeligt brev.

Gebyr og renter

Ved for sen betaling påløber der renter, og hvis der udsendes rykker, opkræves der desuden et rykkergebyr på kr. 250,- for hver rykker.

Hvis der er spørgsmål om gebyr og renter, kan opkrævningsafdelingen kontaktes på tlf. 64 82 80 49.

Genbrug og Renovation
Industrivej 2
5400 Bogense

   

Genbrugspladsernes åbningstider

Kontorets åbningstider

Mandag:

10.00-17.00

9.00-16.00

Tirsdag: 

10.00-17.00

9.00-16.00

Onsdag: 

10.00-17.00

9.00-16.00

Torsdag: 

10.00-17.00

9.00-16.00

Fredag: 

10.00-17.00

9.00-15.00

Lørdag:

10.00-16.00

Lukket

Søndag:

10:00-16:00

Lukket

Helligdage:

Se helligdage på nordfynskommune.dk/genbrug 

Lukket

Sikker besked til Genbrug og Renovation
Kræver NEM-ID
Svarer som regel indenfor 2 arbejdsdage