Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Udviklingspulje til folkeoplysning

Udviklingspuljen har til formål at støtte udviklingsarbejde indenfor folkeoplysningsområdet og herigennem fremme et aktivt og meningsfuldt fritidsliv for kommunens borgere.

Udviklingspulje under Folkeoplysningsudvalget

Gå til selvbetjening

Tilskud ydes til aktiviteter og nye initiativer i form af events, projekter, arrangementer eller lignende, der bidrager til et aktivt og meningsfuldt fritidsliv for kommunens borgere, samt understøtter Nordfyns Kommunes Folkeoplysningspolitik

Der kan ydes tilskud til:

  • Opstart af nye foreninger, der endnu ikke har opnået tilskud

  • Opstart af nye aktiviteter i foreninger, som ikke hidtil har været en del af foreningens udbud af aktiviteter. 

  • Gennemførelse af nye projekter, der ikke nødvendigvis er forankret i eksisterende foreninger, men som har til hensigt at skabe nye aktiviteter i kommunen.

  • Gennemførelse af partnerskabsprojekter, som har til hensigt at skabe nye aktiviteter i kommunen.

Puljen støtter anlæg, inventar, rekvisitter og driftsudgifter i mindre omfang , hvis det er en del af aktiviteten. 

Aktiviteten skal være en udviklingsaktivitet (for eksempel udvikling af nye aktiviteter, udvikling af fælles organisering og administrative samarbejder, udvikling og opstart af nye foreninger).

Aktiviteten skal have folkeoplysende karakter.

Puljen kan søges løbende. Ansøgninger behandles og afgøres af Folkeoplysningsudvalget. 

Godkendt i Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget den 10. november 2022.

Kultur & Fritid
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09:00-15.00

Tirsdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-17.00

Fredag

09.00-13.00