Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Vandråd Nordfyn

Vandråd Nordfyn er et forum for et nærmere samarbejde mellem de private vandværker i kommunen samtidig med, at det er et kontaktorgan mellem vandværkerne og kommunen.

Repræsentantskabet, Vandrådets øverste myndighed, består af 2 medlemmer fra hvert medlemsvandværk. 35 vandværker er medlemmer, svarende til 85 %. Der afholdes ordinært repræsentantskabsmøde i april måned.

Vandrådet ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.

Bestyrelsen afholder 4 møder årligt i februar, maj, august og november måned.

Miljøsagsbehandler

Janna Nicolaisen