Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Vandløb

I Nordfyns Kommune vil vi både have bæredygtige vandløb og god afvanding

Nordfyns Kommune har cirka 385 kilometer offentlige vandløb. Resten af vandløbene i kommunen er private.

Her på hjemmesiden kan du læse mere om de Nordfynske vandløb. Du kan blandt andet følge med i:

 • Hvornår de offentlige vandløb bliver vedligeholdt.

 • Læse om kommunens spændende restaureringsprojekter.

 • Se svarene på de spørgsmål, kommunen oftest bliver stillet i forbindelse med vandløb og vandløbsvedligeholdelse.

Kontrol af vandføringsevne i Stavis Å systemet

I løbet af ugerne 5-10 gennemføre Nordfyns Kommune kontrol af vandføringsevnen i nedenstående vandløb:

 • Stor Å

 • Gamby Å

 • Stavis Å

 • Kragelund Møllebæk

 • Lunde Å

 • Tværskov Mølle Å

 • Bogense Bybæk

 • Ringe Å

Jf. regulativet for nævnte vandløb er Nordfyns Kommune som myndighed forpligtiget til at føre kontrol af vandføringsevnen i disse vandløb på specifikke stationer. Stationerne fremgår af nedenstående kort

Kontrollen gennemføres for at sikre af vandløbet og dennes vedligeholdelse overholder de krav til vandføringsevnen som stilles i regulativet. Du kan finde de gældende regulativer her.

Kontrollen gennemføres af WSP som er bestilt af Nordfyns Kommune. Tidspunktet for kontrollen er vejrafhængig og det kan derfor ikke præciseres hvilke dage kontrollen gennemføres på hvilke stationer. Dette vides først nogle få dage før kontrollen.

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00