Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Offentlige vandløb og dræn

Nordfyns Kommune står for vedligeholdelsen af kommunens offentlige vandløb. De private vandløb vedligeholdes af de enkelte lodsejere

Både de offentlige og de private vandløb er omfattet af vandløbsloven. Det samme gælder for grøfter, kanaler, rørledninger, dræn, søer og damme.

Entreprenører

Hvem der står for vandløbsvedligeholdelsen på de forskellige strækninger, kan du se herunder:

  • Storåen med tilløb ca. 30 km vandløb – HedeDanmark

  • Stavis Å, Tværskov Mølle Å, Margårds Mølle Å og Sværup Mølle Å med tilløb ca. 42 km vandløb - HedeDanmark

  • Bogense Bybæk ca. 6 km - Skovdyrkerne

  • Kragelund Møllebæk og Orestrand Landkanal og enkelte tilløb ca. 30 km - Eghoved Graveservice

  • Lunde Å med tilløb ca. 48 km - Eghoved Graveservice

  • Ringe Å med tilløb ca. 30 km - Eghoved Graveservice

  • Kommunevandløb med afløb til Einsidelsborg pumpelag og Fjordmarken pumpelag mv. ca. 34 km - Eghoved Graveservice

  • Skelbæk- og Ålebæksystemet m. fl. Ca. 26 km.

Henvendelse

Hvis du oplever problemer med vandløb, f.eks. større stuvninger, væltede træer og tilsvarende hændelser, som kan hindre vandets forløb, så kontakt kommunens Å-mand:
Brian Søndergaard-Andersen på mobil: 24 63 14 26

Følg med i vandløbsvedligeholdelsen

Herunder kan du se

  • Planer for vandløbsvedligeholdelse

  • Slutrapporterne med billeder af vandløbsvedligeholdelsen i Nordfyns Kommune.

Bemærk: Disse dokumenter opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk .

Slutrapporter fra vandløbsvedligeholdelsen

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00