Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Miljøgodkendelse

Nogle virksomheder regnes som særligt forurenende og skal derfor have en miljøgodkendelse inden etablering

Godkendelsespligtige virksomheder

Du skal have miljøgodkendelsen, inden du bygger eller starter en virksomhed, der er omfattet af godkendelsesordningen for listevirksomheder. Det gælder også hvis du senere udvider eller ændrer virksomhedens bygninger eller aktiviteter.

Der er brugerbetaling for godkendelsesarbejdet.

Vi anbefaler at du kontakter Kommunens TaskForce Erhverv så tidligt som muligt i forløbet.

Derudover kan der være behov for at indhente andre tilladelser inden du går i gang, f.eks. spildevand, byg, miljøkonsekvensvurdering m.v.

Kommunens sagsbehandlingstider

Natur- og Miljøafdelingen har følgende sagsbehandlingstider for udarbejdelse af miljøgodkendelse og ændring af vilkår i eksisterende miljøgodkendelser jf. miljøbeskyttelseslovens § 33.

Godkendelse af bilag 1 virksomheder: 200 dage

Godkendelse af bilag 2 virksomheder: 130 dage

Tidsfristen regnes fra det tidspunkt, hvor Natur- og Miljøafdelingen har modtaget alle de oplysninger, som ansøgerne skal indsende i henhold til § 7 i Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Hvis sagen er kompleks kan sagsbehandlingstiden dog tage længere tid. For eksempel hvis virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen, der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, konsekvensvurdering efter habitatreglerne, eller sagen skal behandles politisk.

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00