Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Mindre bygninger

Skal du bygge en garage, et udhus, en ovedækket terrasse eller lignende, skal du som regel søge byggetilladelse, inden du begynder at bygge. Der er forskellige regler for disse bygninger afhængigt af blandt andet størrelse og placering.

Ansøg om byggetilladelse

Du skal være opmærksom på, om din ejendom er omfattet af en lokalplan eller lignende. Er ejendommen omfattet, skal der altid søges byggetilladelse, idet der i en lokalplan kan være et specifikt krav til byggefelter, byggelinjer, farvevalg eller taghældninger eller andet, som går udover byggereglementets bestemmelser.

Regler i bygningsreglementet, lokalplaner og tinglyste servitutter skal stadig overholdes, selvom byggearbejdet ikke kræver tilladelse. Det skal du som ejer selv være opmærksom på. Dette kan f.eks. være udskiftning af tagsten, hvor lokalplanen beskriver, hvilke tagmaterialer der må anvendes.

Du skal ligeledes selv være opmærksom på, om byggeriet kræver tilladelse efter anden lovgivning inden opstart, fx dispensation fra Naturbeskyttelsesloven.

Undtagelser for byggetilladelse

Hvis din ejendom ikke er omfattet af en lokalplan eller lignende og overholder til byggeri følgende krav, skal du ikke søge om byggetilladelse:

  • Det samlede areal af alle dine småbygninger plus den nye bygning (inkl. integreret garage/carport/udhus/overdækning) må ikke overstige 50 m².

  • Den samlede længde af alle mindre bygninger på din grund i skel eller nærmere skel end 2,5 meter må ikke overstige 12 meter.

  • Højden på bygningen i eller nærmere skel end 2,5 meter må ikke overstige 2,5 meter.

Når byggearbejdet er færdigt, skal du sende oplysninger om ændringer vedr. BBR (Bygnings- og Boligregistret) til Nordfyns Kommune, så bygningen kan blive registreret.

Plan & Kultur - Byggesag
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup
Åbningstider

Mandag

09.00-15.00

Tirsdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-17.00

Fredag

09.00-13.00