Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Autoværksteder

Kravene til etablering og drift af autoværksteder er nærmere beskrevet i Autoværkstedsbekendtgørelsen

Miljøregler

Bekendtgørelsen fastsætter blandt andet regler om beliggenhed (afstandskrav til støjfølsomme naboer), støj, luftforurening, spildevand og opbevaring af farligt affald.

Herunder er forskellige nyttige links i forbindelse med værkstedsaktiviteter:

Anmeldepligt ved etablering og ændring

Inden du etablerer, udvider eller flytter dit autoværksted, skal du anmelde det til Nordfyns Kommune på dette anmeldeskema.

Bemærk: Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk .

Skemaet indsendes på mail til teknisk@nordfynskommune.dk. eller til Nordfyns Kommune, Teknik, Erhverv og Kultur, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup.

Når vi har modtaget anmeldelsen, vil du høre fra os inden 4 uger, om det kan lade sig gøre på det ønskede sted.

Planmæssige forhold

Kommunen har en plan for, hvor man må placere et autoværksted.

Du kan undersøge om et sted er egnet til at lave et autoværksted ved at kontakte TaskForce Erhverv.

Du kan også selv undersøge planforholdene på vores kort, som du finder under Kortinfo.

Landzonetilladelser

Hvis du vil etablere eller ændre et autoværksted i landzone, kræver det en landzonetilladelse. Der er dog lempeligere regler, hvis din virksomhed etableres i en overflødiggjort landbrugsbygning.

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00