Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Private vandløb og dræn

Private vandløb, grøfter og dræn skal du som lodsejer vedligeholde. Offentlige vandløb vedligeholder kommunen

Sådan vedligeholder du privat vandløb, grøft eller dræn

  • Du skal vedligeholde vandløb og dræn på en måde, så skikkelsen eller vandføringsevnen ikke ændres
  • Du har pligt til at sørge for, at højere liggende ejendomme kan aflede vand til vandløbet eller drænet
  • I åbne vandløb kan du vedligeholde ved at fjerne grøde eller sand og mudder
  • For dræn og rørlagte vandløb kan du vedligeholde ved at spule, rodskære eller udskifte sammenfaldne rør

Gode råd til dig ved meget vand

Se tiden an

Når det regner meget, kan dræn og vandløb ikke altid følge med. Også selvom der ikke nødvendigvis er noget galt. Se derfor tiden an – ofte er vandet væk igen efter et par dage.

Undersøg brønde i området

Har du mistanke om, at et dræn ikke fungerer, kan du undersøge, om der er brønde i området. Kig ned i dem og se hvordan vandet løber. Står vandet højt i en brønd, og er det lavt i den næste, kan det tyde på, at drænet er stoppet herimellem.

Spul drænet

Kontakt en kloakmester som kan hjælpe dig med at spule eller rodskære drænet. Kloakmesteren kan også hjælpe med, at finde ud af hvor drænet løber, og om der er behov for reparationer.

Plant ikke træer ovenpå eller lige ved dræn

Træernes rødder vokser ind i drænene og blokerer det.

Tal direkte med din nabo ved problemer ved naboskel

Dræn og vandløb løber ofte i skel, og højere liggende ejendomme er afhængige af, at dræn på lavere liggende ejendomme fungerer, så de kan komme af med deres vand.

Løs problemer direkte med din nabo

Hvis du tror, at der er et problem med et dræn hos din nabo, skal du selv kontakte naboen. I skal i første omgang selv forsøge at blive enige om en løsning på problemet.

Specielle tilfælde

I forbindelse med private vandløb, kan der i specielle tilfælde være indgået en aftale (deklaration) om fordelingen af udgifterne til vedligeholdelse. I sådanne tilfælde fordeles udgifterne til vedligeholdelse i henhold til deklarationen. Deklarationen vil typisk være tinglyst på den enkelte ejendom, og derfor fremgå af skødet

Hvis I ikke kan finde en løsning

Lykkes det jer ikke at finde en løsning, så kontakt os. Vi vil herefter se på sagen.
Ønsker du at klage, har vi brug for at vide:

  • Oplysninger om problemet art og placering
  • Hvor længe det har stået på
  • Oplysninger om de berørte parter
  • Om de forsøg I selv har gjort på at løse problemet

Vi kan meddele et påbud om at vedligeholde

Kan I ikke opnå enighed som lodsejere, har vi mulighed for at meddele et påbud til en lodsejer om, at den manglende vedligeholdelse skal udføres.
Hvis en lodsejere ikke overholder påbuddet, kan vi melde forholdet til politiet.

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00