Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Erhverv i gamle landbrugsbygninger

Ændret anvendelse af overflødiggjorte landbrugsbygninger uden landzonetilladelse.

Hvis du overvejer at starte en mindre virksomhed i landzone, har du måske mulighed for at gøre det uden en landzonetilladelse i en overflødiggjort landbrugsbygning, hvis forholdene lever op til Planlovens bestemmelser. 

Du kan se nærmere om betingelserne i Planloven §37 og §38.

Inden du går i gang med at etablere virksomheden, skal du anmelde det til kommunen. Du skal desuden være opmærksom på, at etablering af virksomheden også skal anmeldes i henhold til Bygningsreglementet og måske Miljøbeskyttelsesloven afhængigt af, hvilken type virksomhed, der er tale om.

For at anmeldelsen er fyldestgørende, skal følgende oplyses:

  • Ejendommens adresse

  • Hvilken bygning, der ønskes anvendt til den nye virksomhed (dette markeres på en situationsplan over ejendommens bygninger) samt størrelsen på virksomheden i m2.

  • Hvilken type virksomhed, der er tale om.

  • Eventuelt udendørs oplag (type, areal (m2) og placeringen)

  • Hvor megen trafik, der vil være til og fra ejendommen i forbindelse med virksomheden og hvilke type køretøjer (lastbiler, mindre varebiler eller andet)

Plan & Kultur - Byggesag
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup
Åbningstider

Mandag

09.00-15.00

Tirsdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-17.00

Fredag

09.00-13.00