Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Brækket ben / sygekørsel

Kørsel af elever der på grund af brækket ben eller andet ikke selv kan/må transportere sig til/fra skole.

Hvis dit barn er kommet til skade og ikke selv er i stand til at tage offentlige transportmidler, kan der i en periode efter folkeskolelovens § 26 etableres en individuel kørselsordning. Kørselsordningen er betinget af en lægefaglig vurdering, om manglende evne til at transportere sig selv i en given periode.

For at ansøge om en sygekørsel skal du henvende dig til sekretæren på din skole og medbringe

  1. Lægeerklæring eller journalen fra sygehuset.

  2. Skoleskema for den periode lægen/sygehuset har vurderet, at der er behov for befordring.

  3. For at bestille den korrekte bilstørrelse skal der medsendes en kort beskrivelse af situationen: for eksempel, kan eleven sidde i en almindelig bil, eller eleven har gips på begge ben osv.

  4. En udfyldt og underskrevet samtykkeerklæring

  5. Alle data, skemaer mm. scannes ind og mailes til befordring@nordfynskommune.dk

Bemærk: Når der sendes personfølsomme oplysninger opfordres der til, at benytte borger.dk til at afsende mails. 

Befordring

Telefonåbningstid for kørselskontoret er Mandag til Fredag kl. 10 - kl. 12

Uden for dette tidsrum kan der sendes en mail til kørselskontoret på nedenstående E-mail.