Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Strandenge

Strandenge på 2.500 m² og derover er beskyttede.

Strandenge er karakteriseret ved påvirkning af havvand. Det giver en vegetation af salttålende arter. Den typiske anvendelse af strandenge har været til græsning. Afgræssede strandenge vil have en lav, tæt vegetation. Ugræssede strandenge kan ofte udvikle sig til rørskove.

Tilstanden på de beskyttede strandenge må ikke ændres. Blandt andet må strandenge ikke inddæmmes, drænes eller opdyrkes. Rørhøst vil også kræve dispensation.

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00