Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Beholderkontrol

Alle åbne eller lukkede beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller andet vand fra pladser på landbrugsejendomme skal kontrolleres mindst hvert 10. år, hvis beholderens kapacitet er 100 m³ eller derover. Beholdere, som ligger indenfor 100 meter fra åbne vandløb eller søer over 100 m², skal dog kontrolleres mindst hver 5. år.

Bestemmelsen om kontrol af gyllebeholdere er fastlagt for at sikre, at den enkelte beholder fortsat lever op til kravene om styrke og tæthed. Kontrollen betales af beholderens bruger, og skal udføres af en autoriseret kontrollant.

Anmodningen skal sendes til kontrollanten, som herefter sender en kopi af anmodningen til kommunen.

Kommunen kan anmode om, at der bliver udført kontrol på beholdere på under 100 m³, hvis der er tvivl om beholderens styrke eller tæthed.

Bestemmelsen er fastlagt i Bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 2012: "Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft".

Gennemførelse af beholderkontrollen

Brugeren af gylle- eller ajlebeholderen skal selv indsende anmodning om beholderkontrol til en autoriseret kontrollant. Anmodningen skal være indgivet senest 6 måneder før beholderen har været opført i 5 eller 10 år eller 6 måneder før der er forløbet 5 eller 10 år efter seneste beholderkontrol.

Du anmoder om beholderkontrol direkte på www.virk.dk.

Du kan alternativt få skemaet ved henvendelse til Teknik, Erhverv og Kultur.

Listen over autoiserede kontrollanter kan du hente her: Beholderkontrol.dk. Du kan alternativt få listen over autoriserede kontrollanter ved henvendelse til Teknik, Erhverv og Kultur.

Bliver beholderen ikke brugt mere, kan du anmelde at beholderen er taget ud af drift. Så er der ikke længere krav om at beholderen bliver kontrolleret.

Skema til fritagelse fra beholderkontrol kan du hente på www.borger.dk.

Du kan alternativt få skemaet ved henvendelse til Teknik og Miljø.

Husk at hvis beholderen tages i brug igen, skal den have lavet beholderkontrol, inden der fyldes noget i den.

Vil du vide mere om beholderkontrol, kan du læse mere på Teknologisk Instituts hjemmeside for Gødningsbeholderkontrol.

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00