Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Kommuneplan

Kommuneplanen er et af grundlagene, som sikrer vækst og udvikling af Nordfyns Kommune. Planen viser, hvordan kommunen skal udvikle sig frem til 2033, og vi har store visioner for vores kommune.

Hvem gælder kommuneplanen for?

Kommuneplanen er udelukkende bindende for Kommunalbestyrelsen i deres arbejde med kommunens fysiske planlægning. Gennem rammerne og retningslinjerne danner kommuneplanen grundlaget for hvilke tilladelser, dispensationer og afslag, der kan gives, når der opstår ønske om ny anvendelse eller en bestemt aktivitet i et område. Kommuneplanens mere detaljerede gennemførelse sikres ved udarbejdelse af lokalplaner. Kommuneplanen er derfor ikke umiddelbart bindende for ejere og brugere af ejendomme. Den regulerer kun den fremtidige arealanvendelse og indebærer derfor ingen handlepligt for borgerne i forhold til eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom.

Kommuneplan 2021-2033

Kommuneplan 2021-2033 er den tredje kommuneplan siden Nordfyns Kommune blev dannet. Kommuneplanens hovedstruktur opdeles i fem overordnede temaer:

  • Bosætning

  • Erhverv og turisme

  • Klima og natur

  • Infrastruktur

  • Teknisk anlæg

Her kan du læse hele Nordfyns Kommunes gældende Kommuneplan 2021-2033

Du kan desuden finde kommuneplanen på plandata.dk

Kontakt Plan og Kultur

Plan & Kultur
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00-15.00

Tirsdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-17.00

Fredag

09.00-13.00