Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Sundhedscenter Nordfyn Døgn og Dag

Har du behov for et ophold på Sundhedscenter Nordfyn, vil du opleve, at medarbejderne har en målsætning om at støtte dig til at leve et mere selvstændigt liv end før opholdet.

Målgruppe

Som udgangspunkt er Sundhedscenter Nordfyns målgruppe mennesker i aldersgruppen +65 år, der har behov for mere intensiv behandling, genoptræning eller rehabilitering.

Derfor er det en faglig vurdering, om du vil have mulighed for et ophold f.eks. hvis:

 • Du har behov for kortvarig ophold, da du modtager behandling, genoptræning og/eller rehabiliteringsforløb, som kræver særlig tæt observation eller træning og derfor ikke kan varetages i eget hjem.
 • Du har været indlagt på sygehuset og har behov for et kort ophold for at forbedre dit funktionsniveau fysisk, psykisk og socialt. Herunder vurdering af dine fremtidige behov for kommunal hjælp, og hvor hjælpen ikke kan varetages i eget hjem.
 • Du har behov for behandling eller træning, der kan varetages på aftalte tidspunkter af dagen, men du har ikke behov for en overvåget plads hele døgnet

Beslutning om mulighed for ophold

Det er en faglig beslutning om grundlaget for et ophold på Sundhedscenter Nordfyn vil gavne din samlede situation. Derfor er det vigtigt, at du som borger i Nordfyns Kommune eller som pårørende får en god dialog med det sundhedspersonale der er omkring dig, hvis du modtager hjemmehjælp, sygepleje m.m.

Har du behov for yderligere viden om, hvad det betyder og hvilke muligheder der er for et ophold, kan du kontakte medarbejdere på Sundhedscenter Nordfyn på telefon 20 57 62 57.

Alternativt kan du kontakte Visitationen i Sundhed og Rehabilitering. se kontaktoplysninger nedenfor.

Opholdet

Under opholdet skal du forvente, at medarbejderne inddrager dig og dine pårørende i behandling og træning, da formålet med opholdet er, at du skal hjem og leve dit liv igen. Derfor vil opholdet have fokus på følgende:

 • Målrettet behandling, genoptræning og rehabilitering. Træning er mange ting. Den primære genoptræning i Sundhedscenteret vil være, at du aktivt deltager i din personlige pleje og din dag. Med personlig pleje menes der fx: bad, af- og påklædning, tørring, frisering, barbering, tandbørstning, toiletbesøg mm.
 • Træning i forhold til spisesituation.
 • Træning i forhold til små afgrænsede køkkenopgaver, dvs. brygge kaffe, smøre brød, vaske op mm.
 • Træning i udendørs færden i forhold til at kunne orientere sig/finde rundt og handle ind, dvs. planlægge indkøb, afmåle penge, transportere varer mm.
 • Træning i forhold til forflytninger, standfunktion, gangfunktion, balance, styrke, koordination og udholdenhed. Derfor vil du opleve, at mange af de aktiviteter du gør i løbet af dagen, også er en træning for dig.
 • Træning i sociale aktiviteter.
 • Tværfaglig udredning af fremtidigt plejebehov.
 • Vurdering af anvendelse af velfærdsteknologiske hjælperedskaber.

Når du begynder et ophold på Sundhedscenter Nordfyn planlægges der et målsætningsmøde, hvor du og dine pårørende involveres. Undervejs vil der løbende blive fulgt op på de mål der blev sat, og ved behov ændres disse i samarbejde med dig og dine pårørende.

Inden du afslutter dit ophold, afholdes der et afsluttende møde, hvor aftaler omkring, hvordan du kommer hjem og hvem der involveres, afklares.

Du kan forvente, at medarbejderne på Sundhedscenter Nordfyn er engageret i din situation inden du begynder dit ophold, og hvis det skønnes nødvendigt og muligt, aftales opfølgning i en kort periode efter.

For at sikre det bedst mulige ophold for dig har medarbejderne hyppig dialog med sygehus, hjemmeplejen, sygeplejen m.m.

Når du opholder dig i en tidsafgrænset plads på Sundhedscenter Nordfyn, og du er visteret til en anden boligform end din nuværende (plejebolig el. ældre- og handicap bolig), så er det en sundhedsfaglig beslutning, om du i ventetiden skal hjem til din egen bolig. Der vil blive etableret hjælpemidler og hjælp fra hjemmeplejen i perioden.

Hvem møder du på Sundhedscenter Nordfyn?

Gruppen af medarbejdere består af en teamleder, der er ansvarlig for social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, ergo- og fysioterapeut, køkkenassistent samt elever og studerende.

Du vil under opholdet opleve, at alle faggrupper samarbejder med dig om din behandling, genoptræning og rehabilitering, og der vil være forskel på om det er hverdag eller weekend og dag, aften eller nat.

Praktiske oplysninger

Det koster dig ikke noget at modtage hjælp til behandling, genoptræning eller rehabilitering, men som i eget hjem skal du betale for mad og tøjvask jf. gældende takstblad. Se her.

Når du opholder dig på Sundhedscenter Nordfyn er det vigtigt, at du medbringer din egen medicin og doseringsæsker til 2 uger. Der er mulighed for, at Søndersø Apotek kan levere medicin mod gebyr. Dette kræver dog, at du eller dine pårørende får oprettet en konto på apoteket. Alternativet er, at dine pårørende henter og bringer medicin. Medarbejderne på Sundhedscenter Nordfyn har desværre ikke mulighed for at hjælpe til med at oprette en konto på apoteket.

Har du hjemme et behov for at benytte bleer eller lignende er det vigtigt, at du medbringer disse under opholdet. Medarbejderne på Sundhedscenter Nordfyn har desværre ikke mulighed for at stille bleer og lignende til rådighed, og vil bede dine pårørende om at købe det der skal benyttes. 

Har du hjemme behov for at benytte hjælpemidler som er dine egne eller er udleveret enten fra sygehuset eller fra Nordfyns Kommune, så er det vigtigt, at du medbringer disse.

Medarbejderne på Sundhedscenter Nordfyn har ikke mulighed for at arrangere transport. Derfor skal du selv sørge for transport til og fra ophold på Sundhedscenteret. Du eller dine pårørende kan bestille flex kørsel eller søge om (SBH) Flex Kørsel via borger.dk eller på borger service.

 

Sundhedscenter Nordfyn
Vestervænget 23-63 , 5471 Søndersø

Alle dage

00.00 - 24.00

Man, Tirs, Tors og Fredag

08.00 - 12.00

Onsdag

Lukket

Visitationen Otterup/Morud

Man, Tirs, Tors og Fredag

08.00 - 12.00

Onsdag

Lukket