Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Masteopstilling og 5G-mobiltelefoni

Udrulning af 5G er et nationalt anliggende, der varetages af Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.

Du skal derfor primært orientere dig om mobildækning på Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs hjemmeside. 

Handlingsplan for 5G

I foråret 2018 indgik samtlige Folketingets partier et nyt teleforlig. Et af hovedelementerne i forliget er ambitionen om, at Danmark skal være i førerfeltet med udrulning af 5G, og at Danmark skal have de bedste telepolitiske rammer for anvendelse af den nyeste teknologi. Derfor blev det besluttet, at der skal udarbejdes en 5G-handlingsplan i samarbejde med relevante interessenter. 

 Se 5G-handlingsplan for Danmark

Masteopstilling

Byregion Fyn har udarbejdet fælles retningslinjer for opsættelse af telemaster. Det er intentionen, at fælles retningslinjer skal gøre det enklere og lettere for teleselskaberne at samarbejde med kommunerne om opstilling af telemaster og dermed sørge for en lettere adgang til mobildækning for os alle.

Er du bekymret for om trådløs teknologi påvirker dit helbred?

I lovgivningen om radioudstyr er der fastsat regler om, at radioudstyr skal være konstrueret, så det sikrer menneskers sundhed. Det betyder, at antenner mv. til 5G skal følge de samme fælleseuropæiske grænseværdier som alt andet nuværende udstyr til telekommunikation.

Energistyrelsen fastsætter reglerne på baggrund af rådgivning fra Sundhedsstyrelsen, som er ansvarlig for at vurdere og rådgive om de sundhedsmæssige aspekter forbundet med bl.a. radiobølger og strålebeskyttelse.

Du kan læse mere på Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs hjemmeside: Fakta om 5G og mobilstråling

Kontakt Plan og Kultur

Plan & Kultur
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00-15.00

Tirsdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-17.00

Fredag

09.00-13.00