Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Skimmelsvamp

Hvad kan du gøre, hvis der er skimmelsvamp i boligen?

Hvis der er opstået skimmelsvampe i din lejebolig, skal du som lejer først henvende dig til udlejeren for at få problemet undersøgt nærmere.

Du kan hente hjælp og vejledning på www.skimmel.dk.

Nedenstående tekst fra skimmel.dk, som er udarbejdet af Landsbyggefonden, Grundejernes Investeringsfond og Statens Byggeforskningsinstitut:

"Når der kommer fugt og skimmelsvamp i en bolig, er det fordi luftfugtigheden er for høj. Det kan skyldes skader eller mangler ved bygningen. Men den måde, du bruger boligen på til daglig, spiller også en rolle.

Hvis der er tale om et angreb af skimmelsvamp, som alene er opstået på grund af forkert brug af boligen, har du selv ansvaret for at fjerne skimmelsvampen. Det kan for eksempel være, at du lufter for lidt ud, eller at du ikke varmer din bolig tilstrækkeligt op. Hvis der derimod er tale om et angreb af skimmelsvamp, som ikke skyldes forkert brug af boligen, har udlejeren ansvaret for at fjerne skimmelsvampen."

Driftafdelingen