Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Anmeldelse af bygge og anlægsaffald

Pr. 1. januar 2021 er der kommet nye regler på bygge- og anlægsområdet vedrørende screening for problematiske stoffer

Hvornår skal du anmelde dit byggeaffald

Ved byggearbejder har du/bygherren pligt til at indgive skriftlig anmeldelse til kommunen mindst 2 uger før byggearbejdet påbegyndes, hvis renoveringen eller nedrivningen af byggearbejdet medfører følgende:

  • Over 1 tons bygningsaffald eller

  • Udskiftning af termoruder som kan være fremstillet mellem 1950-1977

Screening for problematiske stoffer

Hvis ovenstående gør sig gældende skal du foretage en screening af bygningen eller anlægget, eller de dele af bygningen eller anlægget, som renoveres eller nedrives. Screeningen skal udføres for at afdække om der er brugt problematiske stoffer under anlæggets eller bygningens opførsel/renovering. Under problematiske stoffer indgår bl.a.:

  • PCB

  • Klorparaffiner

  • PAH’er

  • Asbest

  • Tungmetaller

Du kan med fordel benytte dette screeningsskema.

Kortlægning over problematiske stoffer

Hvis du har måttet skrive ”ja” nogen steder i screeningsskemaet skal der foretages en kortlægning.

Formålet med kortlægningen er identificere hvor de problematiske stoffer forekommer, deres mængder, samt at udarbejde en plan for forsvarlig afskaffelse.

Denne ikke udtømmende liste viser rådgivere som kan anvendes til at foretage kortlægningen over problematiske stoffer. Står dit firma ikke på så kontakt dcarls@nordfynskommune.dk

Baggrunden for denne guide er kapitel 11 i den nye Affaldsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om affald, nr. 2159 af 9. december 2020).

Ansvar og tidsfrister

Det er bygherrens ansvar, at der foretages en screening, kortlægning, og anmeldelse af bygge- og anlægsaffaldet, samt at affaldet sorteres og behandles korrekt.

Screeningen, kortlægningen og anmeldelsen indsendes via den digitale løsning Byg og Miljø til Nordfyns Kommune senest 2 uger inden byggearbejdet påbegyndes. Du rådes til at anmelde det hurtigst muligt, da Nordfyns Kommune vil have bedre tid til at rådgive m.v.

Hvis der sker ændringer i din anmeldelse skal det rettes på Byg og Miljø.

Hvordan foretager jeg en anmeldelse?

Anmeldelse foregår på Bygningsaffald.dk med MitID, NemID eller Digital Signatur.

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00