Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Budget 2023 - udvalgenes fokusområder

Nordfyns Kommunes 5 politiske udvalg bidrager alle til kommunens budget. Her sætter udvalgene ord på deres fokusområder i forårets arbejdet med at forme oplægget til Nordfyns Kommunes budget for 2023.

Fokusområder