Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Optagelse af samtaler

Har kan du læse om, hvordan Nordfyns Kommune forholder sig til lydoptagelse af samtaler med borgerne.

Nordfyns Kommune bliver af og til mødt med et ønske fra en borger om at lydoptage en samtale med en kommunal medarbejder. En borger har som udgangspunkt ikke krav på at lydoptage sine telefonsamtaler eller sine møder med kommunen. Det er kommunen, der fastsætter rammerne for de samtaler/møder, kommunen holder.

Nordfyns Kommune har stor forståelse for, at nogle borgere har behov for at optage de samtaler/møder, de har med os. Ønsker du at optage en samtale med en kommunal medarbejder, skal vi bede dig om at informere kommunen om dette senest 5 arbejdsdage, inden optagelsen ønskes at finde sted. Medarbejderen vil så på baggrund af en konkret vurdering tage stilling til om, optagelsen kan finde sted.

Det skal understreges, at en borger ikke vil kunne støtte en evt. klage alene på, hvad der siges fra en medarbejders side i en samtale, da dette ikke er udtryk for kommunens endelige afgørelse i sagen, men af vejledende karakter.