Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Enkeltydelse

Du kan ansøge om økonomisk hjælp til en række udgifter, hvis du er i en vanskelig økonomisk situation.

Du kan fx søge hjælp til:

  • Rimeligt begrundede enkeltudgifter, der er uforudsigelige, hvis du har været ude for ændringer i dine forhold.
  • Midlertidig hjælp til betaling af el-, gas og varmeregninger, som følge af de forhøjede energipriser. Ordningen gælder indtil fyringssæsonen slutter 30. april 2023.
  • Midlertidig hjælp til betaling af husleje, hvis du er udsættelsestruet på grund af huslejerestance
  • Sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan ydes hjælp til efter anden lovgivning. Behandlingen skal være nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet
  • Alle former for tandpleje, hvis du modtager ydelser svarende til uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau efter lov om aktiv socialpolitik
  • Udgifter i forbindelse med samvær med børn, som ikke bor hos dig.
  • Flytteudgifter som fx udgifter til depositum/indskud, transport af indbo og rejseudgifter. Får du hjælp til depositum/indskud, skal du betale hjælpen tilbage på et senere tidspunkt. Vær opmærksom på, at du skal ansøge om økonomisk hjælp til flytteudgifter, i den kommune som boligen ligger i.
  • Hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist under gammel ordning, kan du ikke søge om enkeltydelse, men du kan i stedet ansøge om personligt tillæg.

Du kan ansøge om enkeltydelse via dette link

Enkeltydelse