Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Vejtilsyn

Vejtilsynet i Nordfyns Kommune udfører tilsyn med færdselsarealer i kommunen.

Vejtilsynets opgave er at kontrollere for skader og uregelmæssigheder, samt sørge for afspærring og udbedring i fornødent omfang.

Vejtilsynet råder over tre køretøjer til vejtilsyn.

Vejtilsynet udføres jævnfør nedenstående fordeling og beskrivelse:

A-veje:

I perioden 1. marts til 30. september køres der vejtilsyn hver 14. dag.
I perioden 1. oktober til 29. februar køres der vejtilsyn hver 7. dag.

B- og C-veje:

I perioden 1. januar til 31. december køres der vejtilsyn hver 4. uge

”Kort over A-B-C veje finder du under punktet ”Når vinteren kommer".

I byområde, veje med kantsten:

I perioden 1. januar til 31. december køres der vejtilsyn hver 4. uge.

Vejtilsyn i sommerperiode, alle områder:

I perioden 1. juli til 31. juli køres der vejtilsyn på alle veje med én bil.

Torve, gågader og bymidter:

Vejtilsyn udføres på hverdage af gartnere i forbindelse med andre opgaver. Eventuelle skader m.v. rapporteres til vejtilsyn.

Borgertip

Borgere kan benytte Borgertip via app eller Nordfyns Kommunes hjemmeside til at indberette skader og uregelmæssigheder.

Skader og uregelmæssigheder

Vejtilsynet vurderer skader og uregelmæssigheder, og iværksætter nødvendig afspærring og udbedring snarest efter det er konstateret.

Afspærring og udbedring af skader vurderes ud fra omfang, placering og trafikfarlighed.

Afspærring og markering af skader kan foretages med Danpæle, markeringsbånd og andet afspærringsmateriel, afhængig af omfang og placering.”

Er du så uheldig, at du på grund af huller eller andre ujævnheder i belægningen, kommer til skade på offentlig vej eller fortov, har du i nogle tilfælde mulighed for at søge erstatning hos kommunen. Vejledning til, hvordan du søger erstatning finder du under "Ydelser og tilskud”.

Vej & Park - Materialegården