Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Nordfyns Kommunes Personalepolitik

Nordfyns Kommune er en værdibaseret organisation, og vores fælles værdier er:

  • Ordentlighed
  • Troværdighed
  • Åbenhed
  • Synlighed

De fire værdier danner grundlaget for vores kultur, det daglige samarbejde og ikke mindst den sociale kapital i organisationen.

Vi tror på, at tilfredse og engagerede medarbejdere er en forudsætning for at opfylde vores mål om at yde en god service for borgere, virksomheder og politikere. VI skaber derfor den gode arbejdsplads sammen, hvor vi evner at fremme og understøtte alle typer af aktivt medborgerskab.

Det er vores fælles ansvar, at Nordfyns Kommunes ansatte oplever trivsel og nærvær i hverdagen. Medarbejdere, ledelsen og vores MED-organisation løfter i fællesskab opgaven med at gøre Nordfyns Kommune til en attraktiv arbejdsplads.

 

Vi ønsker at være en attraktiv og professionel kommune, hvor vi har fokus på kerneopgaven og borgeren

  • Vi er her for borgeren sammen med borgeren. Vi finder den rigtige løsning i dialog og samskabelse med borgeren.

  • Vi har fingeren på pulsen og er parate til at omstille os i forhold til udviklingen i samfundet, som har betydning for vores kerneopgave.

 

Vi ønsker at være en attraktiv og professionel arbejdsplads, hvor medarbejderne trives

Sigtet er at kunne fastholde og tiltrække de rette medarbejdere.

  • Vi ved, at vi har et fælles og gensidigt ansvar for egen trivsel. Vi skelner mellem, hvad der er vilkår i en politisk styret organisation, og hvad vi selv kan gøre noget ved. Vi tager derfor et personligt og selvstændigt medansvar for forholdene på arbejdspladsen.

  • Vi ved, hvad vi kan forvente af hinanden i hverdagen, og vi er bevidste om vores ansvar. Lederens rolle er beskrevet i Det nordfynske ledelsesgrundlag, medarbejderens rolle er beskrevet i Det nordfynske medarbejdergrundlag. Vi taler sammen på møder og i hverdagen om vores forventninger til hinanden i en åben og ærlig dialog.

  • Vi udvikler vores faglighed og kompetencer inden for kerneopgavens rammer og behov.

 

Når vi ansætter nye medarbejdere i Nordfyns Kommune

Vores mål er, at vi altid har den rette person på rette position med de rette faglige og personlige kompetencer. Vi tager højde for borgernes og organisationens behov, når vi slår en stilling op.

Vi har fokus på en ordentlig og åben ansættelsesproces, hvor alle ansøgere behandles med respekt. Alle uanset køn, alder, handicap, race, religion, politisk anskuelse, seksuel anskuelse eller national, social eller etnisk oprindelse opfordres til at søge. Den endelige kandidat vælges ud fra de personlige og faglige kvalifikationer i forhold til stillingen.

 

Mens vi arbejder for Nordfyns Kommune

Vi ønsker at være en attraktiv og sund arbejdsplads præget af arbejdsglæde, trivsel og engagement.

Vi har fokus på videns- og erfaringsdeling på kryds og tværs i organisationen. Vi lægger vægt på efter- og videreuddannelse og løbende kompetenceudvikling. Dette kan aftales i den årlige medarbejderudviklingssamtale, som alle medarbejdere tilbydes.

Vi har fokus på at skabe rammerne for et sundt arbejdsliv med balance mellem privatliv og arbejde. En forudsætning er en rummelig og fleksibel arbejdsplads, hvor ledere og medarbejdere i fællesskab tilrettelægger arbejdet, så der tages hensyn til de enkelte medarbejderes aktuelle behov.

I Nordfyns Kommune arbejder vi systematisk med at fremme sundhed og fastholde vores medarbejdere i arbejde. Det er en forudsætning for et godt arbejdsmiljø og for at mindske sygefraværet. Vi kalder det fra Fravær til Nærvær. Nordfyns Kommune er en sund arbejdsplads. Vi er sundhedscertificeret. Det fremmer trivslen og arbejdsglæden.

 

Når vi stopper i Nordfyns Kommune

Vi ønsker, at medarbejdere, der ophører med at arbejde i kommunen, føler sig ordentligt behandlet. Vi prøver at fastholde vores medarbejdere i organisationen, når det giver mening. Skal vores veje skilles, sikrer vi ordentlighed og retfærdighed i processen.