Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Sygefravær og forebyggelse

Sygedagpenge udbetales til personer, der er ude af stand til at arbejde på grund af egen sygdom, og som inden sygemeldingen har haft en vis tilknytning til arbejdsmarkedet.

Ny praksis efter dom i Østre Landsret

Østre Landsret har afgjort, at kommunerne ikke må standse udbetalingen af sygedagpenge eller refusion til arbejdsgivere med tilbagevirkende kraft.
I Jobcenter Nordfyn har dette ikke været almindelig praksis.

Hvis du, din arbejdsgiver/din fagforening alligevel mener, at det er sket, vil vi gerne høre fra dig/jer. Vi vil da undersøge, om der er grundlag for at genoptage din sag som følge af dommen og efterfølgende træffe en ny afgørelse. Afgørelser truffet inden den 4. maj 2015 er jf. Ankestyrelsens principafgørelse 40-18 forældet, og er derfor ikke omfattet af retten til evt. genoptagelse af sagen.

§56-aftale vedrørende kronisk eller langvarig lidelse

Er du lønmodtager og lider af en kronisk/langvarig lidelse, kan du sammen med din arbejdsgiver ansøge din bopælskommune om en § 56-aftale. 

Selvstændige kan ansøge om en § 58a-aftale

Din arbejdsgiver kan få refunderet udgifterne til sygedagpenge allerede fra din første sygedag, hvis du har en væsentligt forøget risiko for fravær på grund af en langvarig eller kronisk sygdom. Det kræver, at du og din arbejdsgiver indgår en særlig aftale, som kaldes en §56-aftale.

Jobcenter

Jobcenter
Søndersø Rådhus
Vesterled 8
5471 Søndersø

Man, Tirs & Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00