Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Besøg de kommunale institutioner

Kommunen stiller sig efter aftale til rådighed for besøgende på kommunale institutioner.

Af hensyn til institutionens daglige arbejde, er der ikke offentlig adgang til kommunale institutioner, men man kan altid kontakte en institution med henblik på et besøg.
Besøgende får selvfølgelig ikke kendskab til fortrolige oplysninger.

Praktisk

Der skal udarbejdes et program til besøget for at sikre, at alle interesserede behandles lige og for at lave spilleregler for, hvordan besøget skal finde sted, så det sker under størst mulig hensyntagen til såvel brugere/beboere som ansatte.

A. Besøg under Folketingsvalgkamp/EU-valgkamp

1. Direktøren beslutter, om en anmodning om besøg kan imødekommes

2. Strategi og Politik orienteres om besøget på strategiogpolitik@nordfynskommune.dk

3. I bekræftende fald inviteres:
a. Borgmesteren
b. Udvalgsformanden

4. Programmet udfærdiges i henhold til designguiden, godkendes og underskrives af direktøren og/eller ledelsen på den pågældende institution

5. Den praktiske planlægning gennemføres i samarbejde mellem institution og fagforvaltning

B. Besøg under kommunal/regionsvalgkamp

Samme procedure som nævnt under punkt A.

C. Officielle besøg (ministerbesøg, besøg fra andre kommuner og lignende)

Samme procedure som nævnt under punkt A.

Kontakt Strategi og Politik

Strategi og Politik
Bogense Rådhus
Østergade 23
5400 Bogense
Telefontid

Mandag-Onsdag

9.00 - 15.00

Torsdag

9.00 - 17.00

Fredag

9.00 - 13.00