Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Familiepleje

Der er brug for plejefamilier

Når et barn anbringes uden for hjemmet, er det blandt andet formålet, at der skabes stabilitet i barnets liv, og at den rette støtte sikres, således der dannes grundlag for, at barnet får mulighed for at udvikle sig på samme vis som andre børn.

Når et barn skal anbringes, er det kommunen, der i sidste ende beslutter, hvor barnet skal anbringes, ligesom det er kommunen, der fastsætter de nærmere vilkår for samvær og kontakt mellem barnet og familien, samt barnets øvrige netværk.

Kommunen skal ved enhver anbringelse lægge vægt på anbringelsesstedets mulighed for at tilbyde nære og stabile voksenrelationer. Samtidig skal kommunen altid vurdere, hvorvidt en plejefamilie kan være det mest hensigtsmæssige anbringelsessted for barnet/den unge.

En plejefamilie er en familie, som har overskud og hjerterum til at åbne sit hjem for et barn, der af den ene eller anden grund ikke kan bo hos sine biologiske forældre.

Plejefamilier udfører et betydningsfuldt arbejde - og at blive plejefamilie er en stor beslutning. En forpligtende beslutning, der kræver grundige overvejelser og enighed i familien.

I det følgende kan I læse lidt om, hvad det kræver at være plejefamilie, og om hvilke overvejelser, det er en god idé at gøre sig, inden man træffer beslutning om at blive plejefamilie.

Alle børn og unge har krav på en tryg opvækst

Nordfyns Kommunes Børne- og Ungepolitik 2021 – 2024

At være plejefamilie

At være aflastningsfamilie

Gode relationer og fællesskaber er afgørende for barnets og den unges positive udvikling og uddannelse

Nordfyns Kommunes Børne- og Ungepolitik 2021 – 2024

Samarbejdet mellem plejefamilier og Nordfyns Kommune

Det er altafgørende for indsatsen, at der er et stærkt samarbejde om og med barnet.

Vi tror på, at mennesker motiveres og udvikler sig, når de inddrages i processer, der vedrører dem og deres daglige liv. Derfor er vi overbevidste om, at tilgangen til samarbejdet på familieplejeområdet er af afgørende betydning for at lykkes.

Det er Nordfyns Kommunes ambition, at plejefamilier, der samarbejder med os, altid føler sig hørt og lyttet til, og at samarbejdet er præget af respekt, ordentlighed og ligeværd.

Vi har i foråret 2022 etableret en referencegruppe bestående af plejeforældre, der allerede samarbejder med Nordfyns Kommune.

Vi ser det som en styrke for familieplejeområdet i Nordfyns Kommune, at plejefamilierne er inddraget i de udviklende tiltag, således plejefamilierne også fremadrettet har en stemme ind i udviklingen af familieplejeområdet. Vi ønsker med dette tiltag at sikre, at Nordfyns Kommune altid har en finger på pulsen på familieplejeområdet.

Børn og unge udvikler sig, trives og lærer i relationer og i fællesskaber med andre børn og voksne

Nordfyns Kommunes Børne- og Ungepolitik 2021 – 2024

Information

I vores familieplejehåndbog finder I alle relevante information og regler, der gælder for jer som plejefamilie.

Har I yderligere spørgsmål er I altid velkomne til at kontakte vores familieplejekonsulenter.

Dokument: Nordfyns Kommunes håndbog for plejefamilier

Familieplejekonsulent, Christina Wilki

Kan kontaktes indenfor telefontiden

Familieplejekonsulent, Camilla Petersen

Kan kontaktes indenfor telefontiden

Familieplejekonsulent, Alice Tornvig Møller-Nielsen
Familieplejeteam
Rådhuspladsen 2 , 5450 Otterup

Telefontid

Mandag  9.00 - 15.00

Tirsdag    9.00 - 15.00

Onsdag   9.00 - 15.00

Torsdag   9.00 - 17.00

Fredag     9.00 - 13.00