Nordfyns Kommune logo, til forsiden

PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)

Velkommen til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, PPR, i Nordfyns Kommune

PPR understøtter skoler og daginstitutioner i Nordfyns Kommune med det formål at fremme trivsel og maksimere læring for børnene. Dette opnås gennem tæt samarbejde med forældre, alle decentraliserede enheder og Børn og Familie-afdelingen.

Arbejdet i PPR er baseret på Folkeskoleloven og Specialundervisningsbekendtgørelsen.

I PPR består teamet af tale-høre-konsulenter, psykologer, pædagogiske konsulenter og specialpædagoger.

Henvendelsen til PPR sker primært via barnets/den unges institution eller skole for at sikre et tæt samarbejde mellem barnets vigtige voksne.

PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag - Onsdag

09:00 - 15:00

Torsdag

09.00 - 17:00

Fredag

09:00 - 13:00