Nordfyns Kommune logo, til forsiden

PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)

Velkommen til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, PPR, i Nordfyns Kommune

PPR understøtter skole og dagtilbud i Nordfyns Kommune, så de nordfynske børn trives og lærer mest muligt. Dette gør vi i tæt samarbejde med forældre, alle decentrale enheder, samt Børn og Familie-afdelingen.

I PPR arbejder følgende faggrupper: ergoterapeuter, fysioterapeuter, tale-høre-konsulenter, psykologer, pædagogisk konsulent og specialpædagog.

PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Hvem kan visiteres til specialpædagogisk tilbud?

Ansøgningsskema til træning efter § 11.7 i PPR

Ansøgningsskema til træning efter § 11.7 i PPR

Gå til selvbetjening
PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag - Onsdag

09:00 - 15:00

Torsdag

09.00 - 17:00

Fredag

09:00 - 13:00