Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Whistleblowerordning

Nordfyns Kommunes whistleblowerordning er vedtaget af Økonomiudvalget den 10. november 2021. Ordningen kan benyttes af ansatte i Nordfyns Kommune.

Hvad er omfattet af ordningen?

For at en henvendelse kan være omfattet af whistleblowerordningen, skal den indeholde oplysninger om/mistanke om konkrete lovovertrædelser. Det vil sige forhold, som er i strid med gældende ret. Det kan fx være oplysninger om misbrug af offentlige midler, ulovlige instrukser til medarbejderne eller lignende forhold.

Hvad er ikke omfattet af ordningen?

Forhold som dårligt arbejdsmiljø, samarbejdsvanskeligheder eller utilstrækkelig ledelse o.l. er som udgangspunkt ikke omfattet af ordingen. Heller ikke selv om disse forhold, kan være medvirkende til, at der sker fejl, som kan karakteriseres som lovbrud. Sådanne forhold kan derimod behandles under arbejdsmiljøorganisationen eller MED organisationen.   

Whistleblowerordningen er lovpligtig

Whistleblowerordningen er lovpligtig for alle landets kommuner og større virksomheder. Hensigten er at skabe større gennemsigtighed med offentlige myndigheder og større virksomheder, for derigennem at standse eller måske endda helt undgå ulovligheder i større organisationer. Initiativet kommer fra EU, og er som sådan lovpligtigt for alle større virksomheder inden for EU.

KL screener indkomne whistleblows

Nordfyns Kommune har valgt at indgå en aftale med KL om, at alle indberetninger screenes for, om de er omfattet af ordningen. Dermed sikres et uvildigt blik på indberetningerne, i forhold til vurderingen af, om indberetningen er omfattet af ordningen. Er indberetningen omfattet, vil der blive iværksat en undersøgelse, som ledes af whistleblowerenheden. I Nordfyns Kommune består whistleblowerenheden af stabschef for Strategi og Politik, Vicki Møberg Torp, chef for Økonomi og Løn, Gitte Kyhe Clemmensen og jurist og databeskyttelsesrådgiver, Birgit Mia Larsson.

Whistleblowerordningen i Nordfyns Kommune blev godkendt af Økonomiudvalget den 10. november 2021.

Ordningen er oprettet efter reglerne i 'Lov om beskyttelse af whistleblowere'.