Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Nordfyns Kommunes klimaplan

I Nordfyns Kommune har vi gang i en omfattende klimaindsats med nogle ambitiøse reduktionsmål – både for kommunen som geografisk område, og som virksomhed.

Green Steps på Nordfyn

Nordfyns Kommunes klimaplan er baseret på vores klimavision, Green Steps, som bygger på følgende målsætninger:

  • Nordfyns Kommune som virksomhed skal være CO2-neutral senest i 2030.
  • Nordfyns Kommune skal som geografisk område reducere CO2-udledningen med mindst 70 % - og gerne mere – i 2030.

På baggrund af visionen valgte kommunalbestyrelsen, at Nordfyns Kommune skulle indtræde i DK2020-samarbejdet og udvikle en klimaplan, der sætter retningen for vores klimaindsats.

Klimaplanen er nu i fuld gang med at blive implementeret, og vi har store ambitioner om at nå vores mål!

Få yderligere indblik i klimaindsatsen på vores klimahjemmeside

Klimakoordinator

Lene Høxbro Larsen