Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Varmepumper

Med en varmepumpe kan du spare energi, hvis du opvarmer med olie, el eller naturgas og bor i et område uden fjernvarme.

Sådan virker en varmepumpe

Varmepumpen udnytter energien fra omgivelserne i husets opvarmningssystem. Det vil sige, at pumpen tager varme fra f.eks. udeluft eller jord og overfører den til radiatorer eller gulvvarme eller blæser den direkte ind som varm luft.

Afstandskrav og støj

En udendørs varmepumpe skal placeres mindst 2,5 meter fra skel mod nabo, sti og vej, hvis ikke anden afstand er krævet i en deklaration eller lokalplan for området.
Eventuel støj fra anlægget må ikke være til gene for naboen. Anlægget skal overholde gældende grænseværdier for støj.

Støjmyndighed

Det er kommunen, der er miljømyndighed, når det drejer sig om nabostøj fra varmepumper. Kommunen er desuden myndighed i forhold til opfyldelse af de bygnings og installationsmæssige forhold.

Du skal ikke søge om godkendelse, når du vil installere en luft til vand-varmepumpe, men du skal naturligvis overholde kravene til støjniveau. Kommunen bliver derfor først involveret, hvis den bliver gjort bekendt med et problem, f.eks. hvis den modtager en klage over støjen. 

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00