Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Blå flag og kontrol af badevand

Turen i bølgen blå bliver først en rigtig fornøjelse, når vandet er rent.

Der er 7 kontrollerede badestrande i Nordfyns Kommune, hvoraf Hasmark, Hofmansgave, Fuglsang, Flyvesandet, Bogense Søbad og Skåstrup Strande har blåt flag. For hver badestrand er der udarbejdet en beskrivelse af stranden (badevandsprofil), som kan ses under den enkelte strand.

Nederst på denne side, kan du se, de seneste badevandsanalyser, der bliver brugt til dels at kontrollere, om vadet stadig er fint og rent, og dels til at klassificere stranden som "ringe", "tilfredsstillende", "godt" eller "udmærket".

Alle kommunens syv kontrollerede strande er klassificeret som "udemærket" (3 stjerner).

Analyser af badevandet

I perioden 25. maj til 15. september udtages 10 vandprøver fra hver badestrand. Resultaterne af analyserne sendes løbende fra laboratorierne til Nordfyns Kommune, der vurderer prøveresultaterne i forhold til EU's og Danmarks krav til badevandskvalitet.

Badevandet analyseres for:

E. Coli
De fleste bakterier af arten Escherichia coli (colibakterier) er naturligt forekommende bakterier i menneskers og dyrs tarme, og forårsager dermed ikke sygdom. Visse grupper af E. coli forårsager dog forskellige former for infektion. E.coli formerer sig ikke i saltvand og dør som regel efter kort tids ophold i vandet. I badevand, der kategoriseres som "udmærket", må der ikke være mere end 250 E.coli pr. 100 ml vand.

Intestinale enterokokker
Disse bakterier kommer også fra tarmen hos mennesker og varmblodede dyr, men de overlever generelt længere tid i saltvand end E. coli. Grænsen for "udmærket" badevand er 100 enterokokker pr. 100 ml vand.

E. coli og intestinale enterokokker er såkaldte indikatorbakterier. De er sjældent selv sygdomsfremkaldende, men når de findes i vandet, er det et tegn på forurening med afføring (fra dyr eller mennesker). Der er således risiko for, at der er andre sygdomsfremkaldende bakterier eller vira i vandet, f.eks. salmonella eller campylobacter (der kan give diarré).

Advarsel ved forurening af badevand

Badevand kan forurenes af spildevand i tilfælde af f.eks. overløb fra spildevandssystemet i forbindelse med kraftig regn. Dette vil typisk medføre, at der bliver sat skilte op med "badning frarådes" i en kortere peride, ligesom det Blå Flag bliver taget ned der.

I tilfælde af svær forurening kan der blive badeforbud i en periode. Der vil blive sat skilte op på stranden, og det Blå Flag tages ned indtil forureningen er blevet fjernet.

Der findes to slags Blå Flag

En Blå Flag strand er ...

 • Har rent badevand

 • Er ren og tjekkes jævnligt

 • Har genbrugsfaciliteter

 • Har rene toiletter

 • Har førstehjælpsudstyr

 • Har livredningsudstyr samt telefon i nærheden

 • Har ofte handicapfaciliteter

 • Informerer om fredede og sårbare naturområder

 • Tilbyder natur- / miljøaktiviteter

 • Er ikke forurenet

En Blå Flag havn ...

 • Arbejder for et rent miljø

 • Har livredningsudstyr samt telefon i nærheden

 • Har nok affaldsspande

 • Har områder til miljøfarligt affald

 • Har førstehjælpsudstyr samt telefon i nærheden

 • Har udstyr til brandbekæmpelse

 • Informerer om evt. fredede og sårbare naturområder

 • Tilbyder miljø- og naturaktiviteter

 • Sparer på havnens ressourcer via miljøstyring eller handlinger

I Nordfyns Kommune er Bogense Havn Blå Flag Havn

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00