Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Boligændringer

En boligændring, som gør din bolig bedre egnet som opholdssted, kan blive nødvendig, hvis du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Selvbetjening

Søg om hjælpemiddel/boligændring

Gå til selvbetjening

Boligændringer

Boligændring i lejebolig forudsætter udlejers tilladelse. Der gives ikke tilskud til istandsættelse, almindelig vedligeholdelse eller modernisering. Boligændring kan f.eks. være fjernelse af dørtrin, ændring på badeværelse eller ændring af adgangsforhold til bolig.
Boligændring kan ydes, når ændringen er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted over en længere årrække jf. Serviceloven § 116.

Selvbetjeningsløsning

Selvbetjeningsløsningen gør det muligt at sende ansøgninger om hjælpemiddel og/eller boligændring digitalt til kommunen, enten som borger eller som tredjepart fx. leverandør. 

Frit valg

Når du får bevilget en boligændring, har du 2 muligheder.

  • Du kan benytte kommunens tilbud, hvor kommunen har ansvaret for boligændringen eller

  • Du kan vælge at benytte retten til frit valg, hvor du selv har ansvaret for boligændringer, herunder valg af materialer og håndværkere.

Sagsbehandlingstider

Ergoterapeuterne bestræber sig på at kontakte dig inden for 14 dage fra modtagelsen af din ansøgning.
Der må forventes en sagsbehandlingstid på op til 8 uger.

Boligændringer

Hjælpemiddelsagsbehandlingen Otterup/Skamby
Vesterled 8 , 5471 Søndersø

Dag

Telefontid

Man, Tirs, Tors og Fredag

08.30 - 10.00

Onsdag

Lukket

Hjælpemiddelsagsbehandlingen Søndersø/Morud/Veflinge
Vesterled 8 , 5471 Søndersø

Dag

Telefontid

Man, Tirs, Tors og Fredag

08.30 - 10.00

Onsdag

Lukket

Hjælpemiddelsagsbehandlingen Bogense/Særslev/Hårslev
Vesterled 8 , 5471 Søndersø

Dag

Telefontid

Man, Tirs, Tors og Fredag

08.30 - 10.00

Onsdag

Lukket