Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Risikostyringsplan for Odense Fjord 2021-2027

- et samarbejde mellem Nordfyns, Odense og Kerteminde kommuner

Baggrund

Odense Fjord blev i 2011 udpeget som et af ti områder i Danmark, hvor der er en væsentlig oversvømmelsesrisiko. Dermed forpligtes de kommuner, der grænser op til Odense Fjord (Kerteminde, Odense og Nordfyns kommuner), til at udarbejde en risikostyringsplan til styring af oversvømmelsesrisici for det udpegede område.

Sidenhen er flere områder i Danmark udpeget til at være områder med en væsentlig oversvømmelsesrisiko.

Den første risikostyringsplan blev udarbejdet i et tæt, tværfagligt samarbejde mellem Kerteminde, Odense og Nordfyns kommuner for at skabe de bedste løsninger og finde mulige synergier.

Den opdaterede plan er ikke en fælles plan, dog har Odense og Nordfyns Kommune et fælles projekt omkring Lumby Inddæmningen.

Risikostyringsplanen er udarbejdet på grundlag af kort og data der er stillet til rådighed af staten, og omfatter flere aspekter af risikostyring med særlig vægt på forebyggelse og risikoreduktion før, under og efter en oversvømmelse.

I planen er der fastlagt mål samt fremsat tiltag til styring af oversvømmelsesrisici samt prioriteringen af disse.

Planen indeholder ikke decideret forslag til projekter, men søger i stedet at sikre et veldokumenteret grundlag og værdifulde samarbejder for at skabe meningsfuld fremtidig kystbeskyttelse i et helhedsperspektiv, hvor flere aspekter søges inddraget.

Risikostyringsplanen er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 30. september 2021. Planen skal revideres igen inden udgangen af 2027.

Der er 5 tiltag

  1. Hasmark Strand området - helhedsplanlægning
  2. Digestrækningen - helhedsplanlægning
  3. Lumby Inddæmningen (i samarbejde med Odense Kommune)
  4. Højvandssikring af byggeri
  5. Information og samarbejde

 

I 1. planperiode af Risikostyringsplanen var der i alt 9 projekter, der var fælles for de tre fjordkommuner, og 3 forslag til projekter der var specifikke for Nordfyns Kommune.

I 2. planperiode af Risikostyringsplanen er disse projekter blevet evalueret.

Risikostyringsplanen offentliggøres på planDK og kan læses herunder.

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00