Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Forebyggende hjemmebesøg

Formålet med tilbud om forebyggende hjemmebesøg er at bidrage med råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder, som kan give tryghed, trivsel og sundhed for den enkelte borger.

Forebyggende hjemmebesøg

Tilbud om et forebyggende hjemmebesøg gives første gang det år man fylder 70, hvis man bor alene.
Derefter tilbydes alle borgere et besøg det år man fylder 75 og 80 år.
Fra man fylder 82 år tilbydes alle borgere besøg en gang årligt.
Alle borgere mellem 65 og 81 år kan tilbydes et behovsbestemt forebyggende besøg.
Tilbuddet er til borgere, som ikke som bor på plejecenter og som ikke modtager hjælp til praktisk bistand og personlig pleje.
Indsatsen er en helhedsorienteret samtale som tager udgangspunkt i borgerens aktuelle livssituation.

Det kunne for eksempel være:

  • Glæder og vanskeligheder ved at blive ældre

  • Emner som har betydning for din sundhed og trivsel

  • Information om de tilbud der er i dit lokalområde og i kommunen

  • Viden om hvor du kan henvende dig, hvis du får brug for hjælp.

Besøgene varer 1 – 1½ time.

Nordfyns Kommune tilbyder ekstra besøg til borgere der er særligt sårbare eller er i en særlig risikosituation, herunder oplever ensomhed.

Man skal ikke ansøge om forebyggende hjemmebesøg. Er man i målgruppen, får man automatisk tilbud om besøg. Det er frivilligt om man ønsker at tage i mod tilbuddet.

Er man over 65 år, er man er altid velkommen til at kontakte forebyggelseskonsulenterne for råd og vejledning eller ved behov for besøg.

 

Et eksempel fra en borger på hvad et hjemmebesøg kan gavne

"Bente" på 93 år var blevet usikker til bens og faldt dagligt i sit hjem. Hun havde isoleret sig hjemme og var bange for at gå ud." Bente" fik besøg af forebyggelseskonsulenten og sammen fandt de ud af at "Bente" via genoptræning og lidt rokering af møbler i hjemmet, samt et nødkald igen følte sig tryg og godt gående. Idag kommer Bente igen ud, og deltager i sociale arrangementer og fritidsinteresser. "Bente" falder ikke længere i hjemmet og hun træner dagligt med små gåture med rollatoren.

Forebyggelseskonsulenter

Forebyggelseskonsulent Søndersø/Morud

Alle hverdage

08.30 - 09.00

Forebyggelseskonsulent Bogense

Alle hverdage

08.30 - 09.00

Forebyggelseskonsulent Otterup

Alle hverdage

08.30 - 09.00